Funkcje warunkowe JEŻELI, ORAZ, LUB i NIE w Excelu

W tej poradzie wyjaśniamy, jak używać funkcji warunkowych JEŻELI (ang. IF), ORAZ (ang. AND), LUB (ang. OR) i NIE (ang. NOT) w programie Microsoft Excel. Każda z tych funkcji może być używana jako część formuły w komórce do porównywania próbek danych w dowolnej liczbie kolumn lub arkuszy w pliku Excel. Aby ułatwić zrozumienie, dodaliśmy także graf, który pokazuje, jak proste zmiany w poszczególnych formułach wpływają na wyniki.

Funkcja JEŻELI

Funkcja JEŻELI umożliwia zastosowanie warunku do danych, w wyniku którego zwracany jest jeden wynik, jeśli warunek ma wartość PRAWDA, a inny wynik, jeśli warunek to FAŁSZ. Funkcje JEŻELI mogą być izolowane, co oznacza, że tylko jeden warunek jest stosowany do danych lub zagnieżdżony, gdy stosuje się wiele kryteriów, aby wygenerować wynik PRAWDA lub FAŁSZ.

Pojedyncza funkcja JEŻELI

Oto dwa przykłady izolowanej funkcji JEŻELI. W tych przykładach stosujemy tylko jeden warunek do wygenerowania naszych wyników:

Jeśli ocena w kolumnie A1 jest większa lub równa 19, wówczas wyświetl 20; w przeciwnym razie wyświetl wartość A1 .

= JEŻELI (A1> = 19, 20, A1)

Jeśli w A1 jest "Zniżka", odejmij 10%, w przeciwnym razie zachowaj A1 .

= A1 * IF (A1 = "Zniżka", 1-10%; 1)

Zagnieżdżona funkcja JEŻELI

Oto kilka przykładów zagnieżdżonej funkcji JEŻELI. W takich przypadkach wiele funkcji JEŻELI jest stosowanych do danych, generując jedną z kilku odpowiedzi w zależności od danych przechowywanych w stałej danych. Zauważysz, że każde kryterium jest oddzielone średnikiem, a liczba nawiasów użytych na końcu naszej formuły zależy od liczby funkcji "zagnieżdżonych" w środku:

Jeśli ocena w A1 jest większa niż 12, wówczas wyświetl "kontynuuj"; jeśli A1 > 18, to wyświetlaj "bardzo dobrze", w innym przypadku wyświetl "zadowalający". Ale jeśli A1 <= 12, to wyświetl "popraw".

= JEŻELI (A1> 12; "kontynuuj" & IF (A1> 18; "bardzo dobrze", "zadowalający"); "popraw")

lub

= JEŻELI (A1 <12; "kontynuuj"; JEŻELI (A1 <18; "kontynuuj, zadowalające", "kontynuuj, bardzo dobrze"))

Jeśli ocena w A1 jest mniejsza niż 4, to wyświetl "słabo"; jeżeli A1 zawiera się w przedziale od 4 do 8, wyświetl "niezadowalająco"; jeśli A1 zawiera się między 8 a 12, wyświetl "OK"; jeżeli A1 zawiera się w przedziale od 12 do 16, wyświetl "dobrze"; jeśli nie, wyświetl "bardzo dobrze".

= JEŻELI (A1 <4; " słabo "; SI (A1 <8; " niezadowalająco"; JEŻELI (A1 <12; "OK"; SI (A1 <16; " dobrze", " bardzo dobrze"))))

Funkcja ORAZ

W przeciwieństwie do funkcji JEŻELI, która może działać w izolacji z jednym warunkiem, funkcja ORAZ sprawdza wiele warunków zdefiniowanych przez użytkownika i zwraca PRAWDA, jeśli spełnione są wszystkie warunki danych, i FAŁSZ, jeśli nie zostanie spełniony choćby jeden warunek.

Podobnie jak w przypadku innych formuł warunkowych, masz możliwość definiowania własnych wyników dla wartości PRAWDA i FAŁSZ. Oto przykład:

Pokaż "Hrabino!" jeśli wszystkie te warunki są spełnione: A2 (płeć) = kobieta, B2 (status) = mężatka, C2 (małżonek) = hrabia i D2 (wynik) = obecny; jeśli nie, wyświetl " Cześć!" .:

= JEŻELI (ORAZ (A2 = "kobieta", B2 = " mężatka", C2 = " hrabia", D2 = "obecny"); "Hrabino!"; "Cześć!")


Zauważ, że ta formuła zaczyna się od funkcji JEŻELI. To użycie JEŻELI sygnalizuje programowi Excel, że mamy zamiar zastosować jakąś logiczną formułę. Natychmiast po funkcji JEŻELI jest nasza funkcja ORAZ i nasze dane pogrupowane w ten sam zestaw nawiasów, aby wyizolować funkcje. Zauważ, że warunek PRAWDA ("Hrabino!") Jest wymieniony przed stanem FAŁSZ ("Cześć!"). Oba wyniki są oddzielone średnikiem i znajdują się w nawiasach.

Funkcja LUB

Funkcja LUB sprawdza warunki zdefiniowane przez użytkownika i zwraca wartość PRAWDA (lub podobną), jeśli spełniony jest którykolwiek z warunków określonych przez użytkownika i FAŁSZ (lub podobny), jeśli nie ma zastosowania żaden z warunków. Funkcja LUB jest znacznie mniej bezwzględna niż funkcja ORAZ. Oto przykład:

Wyświetl "Pilot", jeśli A3 zawiera jeden z następujących warunków: samolot, Formuła 1, silnik; wyświetl "Kierowca", jeśli A3 zawiera samochód lub pracę; jeśli nie, wyświetl "?".

= JEŻELI (LUB (A3 = "samolot"; A3 = "Formuła 1"; A3 = "silnik"); "Pilot"; JEŻELI (LUB (A3 = "samochód"; A3 = "praca"); "Kierowca"; "?"))

Funkcja NIE

Funkcja NIE zwraca przeciwną wartość niż to, co użytkownik wpisał w formie wartości logicznej lub wyrażenia.

Formuła = JEŻELI (ENT (A3) = A3, "cały", "dziesiętny") może być również zapisana jako = JEŻELI (NIE (ENT (A3) = A3), "dziesiętny", "cały").

W ten sam sposób formuła = JEŻELI (A4 <> "francuski", "zagraniczny", "europejski") jest równoważna formule = JEŻELI (NIE (A4 = "francuski"), "zagraniczny", "europejski" ).

Łączenie funkcji

Funkcje ORAZ, LUB i NIE są najczęściej kojarzone z funkcją JEŻELI.

Co ciekawe (i satysfakcjonujące), można je razem wykorzystać do utworzenia wykresu służącego jako wizualna reprezentacja algorytmu danego problemu. Korzystając z tych funkcji, upewnij się, że wszystkie nawiasy i średniki są poprawnie umieszczone, aby zapewnić najlepsze wyniki.

Zdjęcie: © Mika Baumeister - Unsplash.com

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Ten dokument zatytułowany "Funkcje warunkowe JEŻELI, ORAZ, LUB i NIE w Excelu" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!