Informacje o prawach autorskichSerwis CCM działa na podstawie licencji Creative Commons License V3.0

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - ShareAlike 3.0

Licencja zezwala na:

Udostępnianie — kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie treści.

Adaptację — tworzenie dzieł pochodnych.

Na następujących warunkach:

byUznanie autorstwa. Należy odpowiednio oznaczyć autorstwo utworu przez podanie autora i umieszczenie linku do strony CCM - https://pl.ccm.net/

nc-euUżycie niekomercyjne. Nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych.

saShare-Alike. Jeśli zmieniasz, przekształcasz dzieło lub budujesz własne na jego podstawie, musisz udostępniać własny wytwór na ten samej lub zbliżonej licencji co dzieło pierwotne.

Przed ponownym użyciem utworu i jego rozpowszechnianiem, należy wyjaśnić innym użytkownikom zasady licencji, na której udostępniany jest utwór.

Którykolwiek z tych warunków może zostać uchylony, jeśli uzyska się zezwolenie właściciela praw autorskich.

Prawo dozwolonego użytku ani inne prawa użytkowników w żaden sposób nie zostały naruszone powyższymi ustaleniami.

To jest streszczenie i podsumowanie Tekstu prawnego (pełen tekst licencji).

Ponadto, serwis CCM nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania i wdrażania informacji, które udostępnia swoim użytkownikom.

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Ten dokument zatytułowany "Informacje o prawach autorskich" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!