Informacje o prawach autorskichSerwis CCM działa na podstawie licencji Creative Commons License V3.0

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - ShareAlike 3.0Licencja zezwala na:

Udostępnianie — kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie treści.

Adaptację — tworzenie dzieł pochodnych.Na następujących warunkach:

by
Uznanie autorstwa. Należy odpowiednio oznaczyć autorstwo utworu przez podanie autora i umieszczenie linku do strony CCM - https://pl.ccm.net/

nc-eu
Użycie niekomercyjne. Nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych.

sa
Share-Alike. Jeśli zmieniasz, przekształcasz dzieło lub budujesz własne na jego podstawie, musisz udostępniać własny wytwór na ten samej lub zbliżonej licencji co dzieło pierwotne.Przed ponownym użyciem utworu i jego rozpowszechnianiem, należy wyjaśnić innym użytkownikom zasady licencji, na której udostępniany jest utwór.

Którykolwiek z tych warunków może zostać uchylony, jeśli uzyska się zezwolenie właściciela praw autorskich.Prawo dozwolonego użytku ani inne prawa użytkowników w żaden sposób nie zostały naruszone powyższymi ustaleniami.To jest streszczenie i podsumowanie Tekstu prawnego (pełen tekst licencji).Ponadto, serwis CCM nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania i wdrażania informacji, które udostępnia swoim użytkownikom.
Zadaj pytanie
Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net oraz dyrektora projektów internetowych Grupy Figaro. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.

Zobacz również

Ten dokument zatytułowany "Informacje o prawach autorskich" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.