Polityka prywatności

Wykorzystanie danych osobowych - CCM

Spółka CCM BENCHMARK GROUP jest odpowiedzialna za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.

CCM BENCHMARK GROUP to spółka SAS (Simplified Joint-Stock Company) z kapitałem zakładowym w wysokości 1 848 864,45 €, z siedzibą pod adresem: 14 boulevard Haussmann, Paris, France.

Spółka jest wpisana pod numerem 512 085 630 do Registre du Commerce et des Sociétés (Rejestru Handlowego) w Paryżu.

Rodzaj gromadzonych danych osobowych

Mając na uwadze takie kwestie, jak poszanowanie prywatności swoich Użytkowników, firma Communitic International zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego prawa w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych dostarczonych za pomocą tej strony.

Informacje, które gromadzimy mogą pochodzić z różnych źródeł:

● za pomocą adresu e-mail, który Użytkownik dobrowolnie podaje w procesie rejestracji, zgadzając się na otrzymywanie naszych newsletterów lub ofert naszych partnerów;

● poprzez podanie danych osobowych podczas procesu rejestracji w naszych serwisach;

● na podstawie danych zebranych dzięki aktywności Użytkownika na naszych stronach z wykorzystaniem plików Cookie. W zakres gromadzonych informacji wchodzą, między innymi: odwiedziny na konkretnej stronie, kliknięcia w linki, przeprowadzone wyszukiwanie itp.

W jaki sposób wykorzystujemy zgromadzone dane?

W jakim celu wykorzystujemy zgromadzone informacje?

Zgromadzone informacje, zależnie od kontekstu, wykorzystywane są następująco:

● Jeśli Użytkownik zgodził się na otrzymywanie naszego newslettera: podany przez Użytkownika adres e-mail jest wykorzystywany do przesyłania newsletterów i wewnętrznych reklam;

● Jeśli Użytkownik zgodził się, podczas rejestracji w serwisie, na otrzymywanie ofert naszych partnerów na podany adres e-mail, możemy korzystać ze zgromadzonych informacji, by adresować do Użytkownika kampanie reklamowe naszych partnerów, w oparciu o informacje zdobyte o Nim podczas przeglądania naszych stron. W żadnym wypadku dane te nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że Użytkownik uprzednio wyraził na to zgodę;

● W przypadku Użytkowników posiadających konta na którejkolwiek z naszych stron, podane przez Nich dane są używane w procesie zarządzania kontem (wyszukiwanie usług klienckich, problemy techniczne);

● Strony internetowe należące do CCM Benchmark Group, gromadzą dane osobowe za pośrednictwem plików Cookie (zob. pełen opis w punkcie 3), aby na tej podstawie wyznaczyć cele reklamowe i grupy odbiorców. Dane osobowe są przechowywane.

Prawa Użytkownika dotyczące danych osobowych

Użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany, poprawy i usunięcia informacji na temat swoich danych osobowych.

Użytkownik może skorzystać z pełni swoich praw w każdym momencie i wszystkimi dostępnymi środkami komunikacji, a zwłaszcza:

● w formie pisemnej, jako list zaadresowany na poniższy adres:
CCM Benchmark Group
"Données personnelles" CCM
94 rue de Provence - 75009 Paris

● za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na poniższy adres mailowy: contact [at] commentcamarche.net

Do prośby musi być obowiązkowo dołączona kopia ważnego dokumentu tożsamości.
Nadesłane wiadomości dotyczące danych osobowych będą rozpatrywane w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy od daty otrzymania. Jednocześnie przypominamy, że wszelkiego rodzaju prośby mające znamiona nękania, są karalne.

W niektórych przypadkach, Użytkownik ma również możliwość skorzystania ze swoich praw w sposób bezpośredni:

● Użytkownicy zapisani do któregokolwiek z naszych newsletterów: mogą w dowolnym momencie wypisać się z newslettera, korzystając z linku dezaktywacyjnego, który znajduje się w dolnej części wiadomości przesyłanych drogą mailową;

● Użytkownicy, którzy zgodzili się na otrzymywanie ofert od naszych partnerów: mogą w dowolnym momencie zrezygnować z ich otrzymywania, posługując się linkiem dezaktywacyjnym, który jest umiejscowiony w dolnej części wiadomości przesyłanych drogą mailową;

● Użytkownicy, którzy dobrowolnie utworzyli konto w którymś z naszych serwisów: mogą, w dowolnym momencie, uzyskać dostęp do swoich danych i zmodyfikować je bądź usunąć logując się na swój Profil Użytkownika.

● Jeśli chodzi o pliki Cookies, wszystkie bezpośrednie środki zaradcze zostały opisane w podpunkcie 3.3.

Plik Cookie to rodzaj pliku tekstowego użyteczny podczas przeglądania stron internetowych. Jest on zapisywany w specjalnym folderze na dysku twardym danego urządzenia (komputer, tablet, smartfon lub inny rodzaj aparatu, na którym możliwe jest korzystanie z Internetu), podczas przeglądania konkretnych stron zawierających zarówno treści właściwe, jak i reklamowe. Funkcją pliku jest personalizacja stron poprzez dostosowanie ich do profilu Użytkownika oraz przechowanie zebranych danych, jak - zależnie od kontekstu - imię, nazwisko bądź nazwa użytkownika, adres e-mail, data i godzina logowania, system operacyjny urządzenia oraz odwiedzane strony itp.

Podczas wizyty Użytkownika na naszych stronach, na dysku twardym urządzenia, z którego korzysta, mogą zostać zapisane cztery typy plików Cookie:

Pliki te są konieczne, by umożliwić zarówno poruszanie się po naszej stronie, jak również korzystanie z oferowanych przez nas produktów i usług. Dokładniej rzecz ujmując, techniczne pliki Cookie umożliwiają rozpoznanie Użytkownika i stron, które przegląda, tak aby w przyszłości ułatwić proces nawigacji, na który składają się takie elementy, jak dopasowanie sposobu wyświetlania strony do typu urządzenia (język, rozdzielczość wyświetlania) czy zapamiętanie haseł i innych informacji powiązanych z formularzem rejestracji konta, który jest częścią Profilu Użytkownika. Techniczne pliki Cookie zapewniają również możliwość zaimplementowania mechanizmów bezpieczeństwa (na przykład kiedy Użytkownik jest proszony o ponowne zalogowanie się na swój Profil Użytkownika po dłuższym czasie). Pragniemy podkreślić, że usunięcie technicznych plików Cookie może przyczynić się w znacznym stopniu do powstania problemów z dostępem do strony i/lub proponowanych usług.

Pliki te są tworzone przez współpracującą z nami ekipę techniczną, w celu pomiaru liczby odwiedzających konkretne treści i części naszej strony. Pozwala nam to na ich wewnętrzną ocenę, jak również lepsze zarządzanie. Ten typ plików Cookie umożliwia również, w odpowiednich przypadkach, wykrycie problemów związanych z przeglądaniem stron, co z kolei ma wpływ na ergonomię naszych usług. Ten rodzaj plików Cookie generuje jedynie anonimowe statystyki dotyczące popularności i liczby odwiedzin na stronie, z pominięciem jakichkolwiek informacji na temat poszczególnych użytkowników.

Pliki te są generowane przez naszych partnerów odpowiedzialnych za przestrzeń reklamową na naszych stronach. Wykorzystanie przestrzeni reklamowej jest jednym z źródeł finansowania strony, dzięki czemu możemy tworzyć i udostępniać Użytkownikom konkretne treści. Tego rodzaju pliki Cookie są dodane przez naszych partnerów, w ramach współpracy reklamowej. Zgodnie z jej zasadami reklamodawcy są upoważnieni do gromadzenia danych dotyczących treści przeglądanych przez Użytkowników na naszych stronach. Reklamowe pliki Cookie umożliwiają, przede wszystkim, skatalogowanie całości reklam wyświetlanych w przestrzeni reklamowej, zidentyfikowanie ich, zliczenie liczby Użytkowników, którzy kliknęli w daną reklamę oraz, jeśli wymaga tego sytuacja, zapisanie ruchów wykonanych przez Użytkowników, po kliknięciu w strony, do których odsyłają reklamy umieszczone na naszych stronach. Działania te umożliwiają wyliczenie kwot należnych uczestnikom łańcucha dystrybucji reklamowej (agencje reklamowe, partnerzy reklamowi, ekipy techniczne ds. reklamy) oraz utworzenie statystyk.

Reklamowe pliki Cookie pozwalają również na dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na urządzeniu, zależnie od typu przeglądanych stron, jak również - w konkretnych przypadkach, w oparciu o dane dotyczące lokalizacji (szerokość i długość geograficzna), udostępnione przez urządzenie Użytkownika, za jego uprzednią zgodą. Ten rodzaj plików Cookie umożliwia ponadto, dostosowanie typu reklam, które będą wyświetlane na urządzeniu Użytkownika, bazując na danych osobowych, które Użytkownik dobrowolnie podał w procesie rejestracji. Proces ten wchodzi w skład targetowania behawioralnego w kontekście reklamowym.

Pliki te pozwalają na dzielenie się treścią zawartą w naszych serwisach z innymi osobami. Dodatkowo umożliwiają również udostępnienie innym osobom opinii na temat korzystania z naszych usług, jak i zawartych, na prowadzonych przez nas stronach, treści. W najlepszy sposób sytuację tę obrazuje funkcja “Udostępnij” powiązana z portalami społecznościowymi Facebook i Twitter.

Poprzez dostarczenie tego typu wtyczki, dany portal społecznościowy jest w stanie zidentyfikować Użytkownika, nawet jeśli nie korzystał on z jego zasobów podczas przeglądania naszej strony. Istotnie, wtyczki społecznościowe służą danemu portalowi społecznościowemu do śledzenia ruchów Użytkownika na naszej stronie. Wystarczy, że konto Użytkownika danego portalu, podczas przeglądania naszych stron, jest aktywne (sesja jest otwarta) na urządzeniu, z którego korzysta. Nie mamy żadnej kontroli nad procesami, z których korzystają portale społecznościowe w celu gromadzenia danych dotyczących przeglądania naszych stron. Nie kontrolujemy również sposobu, w jaki informacje dotyczące przeglądania są łączone z danymi osobowymi, którymi dysponują portale społecznościowe.

Zachęcamy do przeczytania zasad Polityki prywatności dotyczących ochrony danych osobowych konkretnych portali społecznościowych. Tym sposobem bowiem, Użytkownik zyskuje świadomość, w jakim celu, szczególnie w odniesieniu do reklam, zbierane są informacje z wykorzystaniem wtyczek społecznościowych. Zapoznanie się z Polityką prywatności danego portalu, umożliwi również Użytkownikowi wybór odpowiedniego dla nich serwisu, jak również ustawień konta w kwestii prywatności.

Korzystając z naszych stron, Użytkownik zgadza się na zastosowanie opisanych powyżej plików Cookie. Niemniej jednak, w dowolnym momencie Użytkownik ma możliwość ich wyłączenia z poziomu swojej przeglądarki. W ustawieniach przeglądarki można również zastosować parametry umożliwiające tworzenie powiadomień o plikach Cookie umieszczanych na dysku twardym wraz z opcją ich zatwierdzenia lub odrzucenia.

Jeśli urządzenie, z którego korzysta Użytkownik jest udostępniane również innym osobom oraz jeśli na jednym urządzeniu zainstalowanych jest wiele różnych przeglądarek, nie możemy dać 100% gwarancji, że usługi i reklamy pojawiające się na tym urządzeniu będą dopasowane do zainteresowań konkretnego Użytkownika zamiast do ogółu osób, które korzystają z tego urządzenia.

Należy zaznaczyć, że współdzielenie urządzenia z innymi osobami, jak również ustawienie parametrów przeglądarki internetowej w kontekście plików Cookie to świadome decyzje Użytkownika podejmowane na własną odpowiedzialność.

Użytkownicy przeglądarki Internet Explorer: należy kliknąć w polecenie “Narzędzia”, a następnie “Opcje internetowe”. W zakładce “Historia przeglądania”, trzeba teraz kliknąć pozycję “Ustawienia” i “Wyświetl pliki”. Po wykonaniu tych czynności wystarczy już tylko wybrać plik lub pliki Cookie, które mają myć wyłączone. Ostatnim krokiem jest zamknięcie okna z listą plików Cookie i kliknięcie dwukrotnie w polecenie “OK”, aby powrócić do przeglądania Internetu. Więcej informacji znajduje się pod tym linkiem https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Użytkownicy przeglądarki Mozilla Firefox: powinni uruchomić menu Firefox, a następnie wybrać kolejno opcje “Preferencje”, “Prywatność” i “Usuń pojedyncze ciasteczka”. Po wybraniu plików Cookie, należy je usunąć. Szczegółowe informacje znajdują się pod tym adresem https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl

Użytkownicy przeglądarki Safari: po kliknięciu w opcję “Ustawienia”, należy wybrać zakładkę “Preferencje” i “Prywatność”, a następnie kliknąć w “Szczegóły” i usunąć wybrane pliki Cookie lub wybrać opcję usuwania wszystkich elementów. Więcej informacji znajduje się pod tym linkiem https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-sfri11471/mac

Użytkownicy przeglądarki Google Chrome: należy kliknąć w menu Google Chrome, a następnie wskazać opcję “Ustawienia”, “Pokaż ustawienia zaawansowane”, “Prywatność” i “Ustawienia treści”. Aby wyłączyć pliki Cookie:

● Należy wybrać “Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn”

● I kliknąć w “Wszystkie pliki Cookie i dane z witryn”. Aby usunąć pojedyncze pliki Cookie dla konkretnych stron, wystarczy posłużyć się ikoną krzyżyka. Z kolei opcja “Usuń wszystkie” umożliwia usunięcie całości plików Cookie. Szczegółowe informacje znajdują się pod tym adresem https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

Użytkownik ma możliwość zarządzania procesami związanymi z użyciem i wykorzystaniem plików Cookie, dzięki platformie zarządzania reklamowymi plikami Cookie stworzonej przez profesjonalistów z zakresu reklamy: https://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory. Wystarczy jedynie postępować zgodnie z wskazówkami podanymi na stronie. W serwisie tym można również uzyskać dostęp do listy firm korzystających z platformy, które to oferują możliwość blokady lub akceptacji plików Cookie używanych do dostosowania wyświetlanych reklam do elementów związanych z przeglądaniem konkretnych stron.
Należy pamiętać, że wyłączenie reklamowych plików Cookie spowoduje zniknięcie reklam opartych o preferencje Użytkownika. W żadnym wypadku nie przyczyni się jednak do całkowitego wyłączenia reklam wyświetlanych na stronie.

Użytkowników, którzy są zainteresowani blokadą plików Cookie pochodzących z portali społecznościowych, zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją umieszczoną na stronach poszczególnych portali:

Google+: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl
Twitter: https://help.twitter.com/en/safety-and-security/twitter-do-not-track (artykuł dostępny w języku angielskim)
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Yahoo: https://legal.yahoo.com/ie/pl/yahoo/privacy/cookies/index.html
YouTube: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl
Facebook: https://www.facebook.com/help/365596123604315
Zdjęcie: © CCM.

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Ten dokument zatytułowany "Polityka prywatności " opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!