Jak zrobić listę rozwijaną w Excelu

Dzięki tej poradzie dowiesz się, jak w programie Microsoft Excel tworzyć listy rozwijane dzięki funkcji Sprawdzanie poprawności danych. Służy ona do ograniczania danych, które użytkownicy mogą wprowadzić do wybranej komórki, zmuszając ich do dokonania wyboru spośród danych ujętych na rozwijanej liście. Ta funkcja Excela może być bardzo przydatna w takich sytuacjach, jak planowanie urlopów, monitorowanie wydatków firmy czy szeroko pojęte zarządzanie projektem.

Tworzenie rozwijanej listy w Excelu

Aby możliwe było wykonanie tej operacji, w skoroszycie muszą być otwarte co najmniej dwa arkusze robocze: arkusz roboczy i pusty arkusz, w którym można będzie skompilować listy.

Pierwszym krokiem jest utworzenie listy. Aby to zrobić, przejdź do pustego arkusza i wylistuj elementy, które chcesz uwzględnić w rozwijanym menu w kolumnie A. Lista może mieć dowolną długość i może zawierać dowolne informacje – na przykład takie pozycje, jak Tak / Nie (często skracane, jako T / N), Pozytywny / Negatywny, kolejne numery czy daty.

Teraz wróć do arkusza roboczego i kliknij komórkę lub komórki, które chcesz sprawdzić, przy pomocy funkcji Sprawdzanie poprawności danych. Następnie przejdź do zakładki Dane i znajdź opcję Poprawność danych w sekcji Narzędzia danych:


Następnie wejdź w zakładkę Ustawienia i w polu Dozwolone wybierz opcję Lista:

Excel – jak wypełnić rozwijaną listę danymi

Przejdź do arkusza z listą i wybierz wszystkie elementy, które chcesz umieścić na liście. Pole Źródło w oknie dialogowym automatycznie zarejestruje pola podczas ich wybierania. Pamiętaj, że jeśli kiedykolwiek wybierzesz dodanie lub usunięcie pozycji z listy, program Excel automatycznie zaktualizuje sprawdzanie danych:


Upewnij się, że pole wyboru w komórce jest zaznaczone, i na pewno widzisz strzałkę rozwijaną obok komórki. Po zakończeniu kliknij przycisk OK. Twoja lista rozwijana powinna być teraz wyświetlana w komórkach wskazanych w arkuszu roboczym. Aby przetestować sprawdzanie poprawności danych, spróbuj wprowadzić zarówno prawidłowe, jak i nieprawidłowe dane w komórkach. Prawidłowe dane powinny zostać zarejestrowane poprawnie, a nieprawidłowe dane (informacje nieuwzględnione na liście) powinny zwrócić komunikat o błędzie.

Dodawanie komórek do listy rozwijanej Excela

Jeśli chcesz dodać elementy do utworzonej wcześniej listy rozwijanej, ale miejsce jest ograniczone, spróbuj wstawiać komórki tuż nad ostatnią komórką, a nie pod nią.

Zdjęcie: © Mika Baumeister - Unsplash.com

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Zobacz również
Ten dokument zatytułowany "Jak zrobić listę rozwijaną w Excelu" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.