Netia – jak wypowiedzieć umowę

Netia to ogólnopolski dostawca usług internetowych, który w ofercie ma także pakiety telewizji kablowej i połączeń telefonicznych. Jeśli jesteś klientem Netii, ale chcesz zrezygnować z usług firmy, ta porada przeprowadzi cię przez wszystkie kroki niezbędne do złożenia wypowiedzenia.

Jak zrezygnować z usług Netii

Rezygnację obowiązkowo składamy na piśmie. Pisemne wypowiedzenie umowy musi zawierać nasze dokładne dane (imię, nazwisko, adres), numer abonenta, nazwę usługi z której chcemy zrezygnować oraz dokładny adres, pod który jest dostarczana (w przypadku telewizji lub internetu domowego).

W piśmie wyraźnie określamy, że rezygnujemy z usługi, podajemy też datę rezygnacji. Dokument musi zawierać nasz własnoręczny podpis, jeśli więc wysyłamy go mailem, powinien to być skan podpisanej rezygnacji. Warto też zaznaczyć, że prosimy o potwierdzenie wpłynięcia pisma do firmy.

Jak złożyć rezygnację

Pismo możemy dostarczyć do operatora na kilka sposobów. Przede wszystkim, wysyłając je listem poleconym na korespondencyjny adres firmy: Netia SA, skr. poczt. nr. 597, 40-950 Katowice S105. Dokument możemy też dostarczyć Netii faksem pod numer +48 22 338 52 42 lub mailem, na adres: info@netia.pl (osoby prywatne) lub firma@netia.pl (firmy).

Kara za zerwanie umowy

Jeśli decydujemy się na wypowiedzenie umowy przed terminem jej wygaśnięcia, musimy liczyć się z tym, że operator może nałożyć na nas opłatę wyrównawczą. Ile wynosi kara za zerwanie umowy w Netii? Wszystko zależy od tego, ile miesięcy zostało do wygaśnięcia kontraktu, a także od wysokości abonamentu i ewentualnych upustów, które otrzymaliśmy od Netii w chwili podpisywania umowy. Zatem, by poznać dokładną kwotę, najlepiej przed złożeniem wypowiedzenia skontaktować się z infolinią Netii.

Zdjęcie: © S_O_C_I_A_L_._C_U_T - Unsplash

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Ten dokument zatytułowany "Netia – jak wypowiedzieć umowę" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!