Vectra - jak wypowiedzieć umowę

Vectra to jeden z największych ogólnopolskich dostawców telewizji kablowej, szerokopasmowego internetu oraz telefonii stacjonarnej typu VoIP. Jeżeli chcesz zakończyć korzystanie z ich usług, pokazujemy, jak wypowiedzieć umowę zawartą z Vectrą.

Pisemne wypowiedzenie umowy

Abonent ma prawo do wypowiedzenia umowy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia biegnie od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie.

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług przez Vectrę powinno zostać złożone na piśmie. Dokument ten powinien zawierać imię i nazwisko użytkownika, numer abonenta oraz jasno określać, których usług dotyczy rezygnacja. Przykładowa treść pisemnej rezygnacji może mieć następujące brzmienie:

Niniejszym oświadczam, iż wypowiadam umowę o świadczenie usług przez firmę Vectra S.A. Umowa została zawarta w dniu [wpisać datę zawarcia umowy] w zakresie świadczenia usług [wpisać nazwy usług], która udostępniania jest pod adresem [wpisać adres, gdzie świadczone są usługi].

Wypowiedzenie umowy musi zawierać własnoręczny podpis abonenta lub być opatrzone podpisem elektronicznym.

Złożenie pisma o wypowiedzenie umowy

Pisemne wypowiedzenie należy przesłać na adres siedziby Dostawcy Usług (Vectra S.A., Aleja Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia) lub Biura Obsługi Klienta (wykaz biur). Wypowiedzenie można również przesłać na numer faksu Dostawcy Usług (+48 58 742 66 00) albo drogą elektroniczną na adres kontakt@vectra.pl.

Wypowiedzenie umowy można także dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta (wykaz biur).

Potwierdzenie wypowiedzenia umowy

Składając wypowiedzenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta abonent otrzymuje potwierdzenie przyjęciu wniosku. W przypadku pism dostarczanych pocztą, faksem lub mailem potwierdzenie dostarczone zostanie w formie listownej na adres korespondencyjny lub w formie elektronicznej.

Zdjęcie: © Alex Suprun - Unsplash

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Ten dokument zatytułowany "Vectra - jak wypowiedzieć umowę" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!