Lista poleceń dla Windows

W tej poradzie znajdziesz listę poleceń, których możesz użyć w tzw. wierszu poleceń systemu Windows.

Gdzie wpisać polecenia dla Windows

Aby skorzystać z konkretnych poleceń dla systemu Windows, należy przejść do menu Start, wybrać polecenie Uruchom, następnie wpisać i zatwierdzić odpowiednie polecenie. Aby otworzyć okno dialogowe, można również posłużyć się skrótem Windows + R.


Ważne:Niektóre polecenia są niebezpieczne (na przykład SYSKEY) i mogą powodować problemy, które zmuszą użytkownika do formatowania.

Pozostałe polecenia nie są wykonywalne pod Windowsem XP i wcześniejszymi – nie wszystkie zostały wypróbowane. Użytkownicy serwisu CCM mogą wprowadzać wszystkie niezbędne poprawki.

W systemie Vista polecenie Uruchom nie jest widoczne w menu Start. Z tego artykułu dowiesz się, jak je wyświetlić.

Istnieje również możliwość tworzenia swoich własnych komend. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak to zrobić, przeczytaj ten artykuł.

Panel sterowania

ACCESS.CPL: otwiera opcje ułatwień dostępu (tylko XP)

APPWIZ.CPL: otwiera narzędzie Dodaj/Usuń programy

AZMAN.MSC: otwiera menedżera autoryzacji (tylko Vista)

CERTMGR.MSC: otwiera certyfikaty bieżącego użytkownika

CLICONFG: otwiera konfigurację klientów SQL

COLLAB.CPL: otwiera okno sąsiedztwa (tylko Vista)

COMEXP.MSC lub też DCOMCNFG: otwiera narzędzie komponenty i usługi (tylko Vista)

COMPMGMT.MSC: otwiera narzędzie zarządzania komputerem

COMPUTERDEFAULTS: otwiera narzędzia programy domyślne (tylko Vista)

CONTROL /NAME MICROSOFT.BACKUPANDRESTORECENTER: otwiera centrum tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania systemu (tylko Vista)

CONTROL ADMINTOOLS: otwiera narzędzia administracyjne

CONTROL COLOR: otwiera ustawienia wyglądu

CONTROL FOLDERS: otwiera opcje folderów

CONTROL FONTS: otwiera menedżera czcionek

CONTROL INTERNATIONAL lub INTL.CPL: otwiera opcje regionalne i językowe

CONTROL KEYBOARD: otwiera właściwości klawiatury

CONTROL MOUSE lub MAIN.CPL: otwiera właściwości myszy

CONTROL PRINTERS: otwiera dostępne drukarki i faksy

CONTROL USERPASSWORDS: otwiera edytor kont użytkowników

CONTROL USERPASSWORDS2 lub NETPLWIZ: kontroluje użytkowników i ich dostęp

CONTROL: otwiera panel sterowania

CREDWIZ: otwiera narzędzie do tworzenia kopii zapasowych i przywracania haseł użytkowników (tylko Vista)

DESK.CPL: otwiera ustawienia wyświetlania

DEVMGMT.MSC: otwiera menedżera urządzeń. Więcej informacji tutaj

DRWTSN32: otwiera Dra Watsona (tylko XP)

DXDIAG: otwiera narzędzie diagnostyki DirectX

EVENTVWR lub EVENTVWR.MSC: otwiera podgląd zdarzeń

FSMGMT.MSC: otwiera udostępnione pliki

GPEDIT.MSC: otwiera edytor zasad grupy (wersje profesjonalne i wyższe Windows)

HDWWIZ.CPL: otwiera asystenta dodawania urządzeń

INFOCARDCPL.CPL: otwiera asystenta zgodności programów

IRPROPS.CPL: otwiera menedżera podczerwieni

ISCSICPL: otwiera narzędzie konfiguracji inicjatora iSCSI Microsoft (tylko Vista)

JOY.CPL: otwiera narzędzie kontrolera gier

LPKSETUP: otwiera asystenta instalacji i deinstalacji języków wyświetlania (tylko Vista)

LUSRMGR.MSC: otwiera edytor użytkowników i grup lokalnych

MDSCHED: otwiera narzędzie diagnostyki pamięci Windows (tylko Vista)

MMC: otwiera nową pustą konsolę

MMSYS.CPL: otwiera ustawienia dźwięku

MOBSYNC: otwiera centrum synchronizacji

MSCONFIG: otwiera narzędzia konfiguracji systemu

NAPCLCFG.MSC: otwiera narzędzie konfiguracji klienta NAP (tylko Vista)

NTMSMGR.MSC: otwiera menedżer wymiennych nośników danych

NTMSOPRQ.MSC: otwiera polecenia operatora wymiennych nośników danych

ODBCAD32: otwiera administratora źródeł danych ODBC

OPTIONALFEATURES: otwiera narzędzie Dodaj/Usuń składniki Windows (tylko Vista)

PERFMON lub PERFMON.MSC: otwiera monitor wydajności systemu Windows

POWERCFG.CPL: otwiera menedżer trybów zasilania (tylko Vista)

REGEDIT lub REGEDT32 (tylko Vista): otwiera edytor rejestru

REKEYWIZ: otwiera menedżer certyfikatów szyfrowania plików (tylko Vista)

RSOP.MSC: otwiera wynikowy zestaw zasad

SECPOL.MSC: otwiera ustawienia zabezpieczeń lokalnych

SERVICES.MSC: otwiera menedżera usług

SLUI: otwiera asystenta aktywacji Windows (tylko Vista)

SYSDM.CPL: otwiera właściwości systemu

SYSEDIT: otwiera edytor konfiguracji systemu (uwaga: należy zachować ostrożność podczas korzystania z tego polecenia)

SYSKEY: otwiera zabezpieczenia bazy danych kont Windows (uwaga: należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z tego polecenia!)

SYSPREP: otwiera folder zawierający narzędzie przygotowywania systemu (tylko Vista)

TABLETPC.CPL: otwiera ustawienia dla Tablet PC (tylko Vista)

TASKSCHD.MSC lub CONTROL SCHEDTASKS: otwiera zaplanowane zadania (tylko Vista)

TELEPHON.CPL: otwiera narzędzie połączeń telefonicznych

TIMEDATE.CPL: otwiera ustawienia daty i godziny

TPM.MSC: otwiera zarządzanie modułem bezpiecznej platformy na komputerze lokalnym (tylko Vista)

UTILMAN: otwiera opcje narzędzi (tylko Vista)

VERIFIER: otwiera menedżera weryfikacji sterowników

WMIMGMT.MSC: otwiera Windows Management Infrastructure

WSCUI.CPL: otwiera centrum zabezpieczeń Windows

WUAUCPL.CPL: otwiera usługi aktualizacji Windows (tylko XP)

Programy i narzędzia Windows

%WINDIR%\SYSTEM32\RESTORE\RSTRUI.EXE: otwiera narzędzie przywracania systemu (tylko XP)

CALC: otwiera kalkulator

CHARMAP: otwiera tablicę znaków

CLIPBRD: otwiera Wieloschowek (tylko w XP, dla Windows Vista zobacz tutaj)

CMD: otwiera konsolę poleceń

DIALER: otwiera licznik połączeń telefonicznych Windows

DVDPLAY: otwiera odtwarzacz DVD

EUDCEDIT: otwiera edytor znaków prywatnych

EXPLORER: otwiera eksplorator Windows

FSQUIRT: asystent transferu Bluetooth

IEXPLORE: otwiera Internet Explorer

IEXPRESS: otwiera asystenta tworzenia samo wyodrębniających się archiwów. Więcej informacji znajdziesz tutaj

JOURNAL: otwiera nowy dziennik (tylko Vista)

MAGNIFY: otwiera lupę

MBLCTR: otwiera centrum mobilności Windows (tylko Vista)

MIGWIZ: otwiera narzędzie transferu plików i ustawień Windows (tylko Vista)

MIGWIZ.EXE: otwiera narzędzie transferu plików i ustawień Windows (tylko XP)

MOVIEMK: otwiera Windows Movie Maker

MRT: uruchamia narzędzie usuwania złośliwego oprogramowania. Więcej informacji znajdziesz tutaj

MSDT: otwiera narzędzie diagnostyki i wsparcia Microsoft

MSINFO32: otwiera informacje o systemie

MSPAINT: otwiera Paint

MSRA: otwiera pomoc zdalną Windows

MSTSC: otwiera narzędzie zdalnego połączenia z biurem

NOTEPAD: otwiera Notatnik

OSK: otwiera klawiaturę ekranową. Więcej informacji tutaj

PRINTBRMUI: otwiera asystenta migracji drukarki (tylko Vista)

RSTRUI: otwiera narzędzie przywracania systemu (tylko Vista)

SIDEBAR: otwiera pasek Windows (tylko Vista)

SIGVERIF: otwiera narzędzie weryfikacji sygnatur plików

SNDVOL: otwiera ustawienia głośności

SNIPPINGTOOL: otwiera narzędzie przechwytywania ekranu (tylko Vista i Windows 7, więcej informacji tutaj)

SOUNDRECORDER: otwiera rejestrator dźwięku

STIKYNOT: otwiera notatki (tylko Vista)

TABTIP: otwiera panel wprowadzania Tabletu PC (tylko Vista)

TASKMGR: otwiera menedżer zadań Windows

WAB: otwiera kontakty (tylko Vista)

WERCON: otwiera narzędzie raporty i rozwiązywanie problemów (tylko Vista)

WINCAL: otwiera kalendarz Windows (tylko Vista)

WINCHAT: otwiera czat Microsoft (tylko XP)

WINDOWSANYTIMEUPGRADE: służy do aktualizacji systemu Windows Vista

WINVER: otwiera okno z informacjami o wersji Windows

WINWORD: otwiera Word (jeśli jest zainstalowany)

WMPLAYER: otwiera odtwarzacz Windows Media

WRITE lub Wordpad: otwiera Wordpad

Zarządzanie dyskami

CHKDSK: przeprowadza analizę określoną w ustawieniach polecenia (by uzyskać więcej informacji, wpisz CHKDSK /? w konsoli poleceń CMD)

CLEANMGR: otwiera narzędzie czyszczenia dysku

DEFRAG: defragmentuje dysk (więcej informacji tutaj)

DFRG.MSC: otwiera narzędzie do defragmentacji dysku

DISKMGMT.MSC: otwiera menedżer dysków

DISKPART: otwiera narzędzie do tworzenia partycji (dość trudne w obsłudze)

Zarządzanie sieciami i Internetem

CONTROL NETCONNECTIONS lub NCPA.CPL: otwiera połączenia sieciowe

FIREWALL.CPL: otwiera zapory Windows

INETCPL.CPL: otwiera właściwości Internetu

IPCONFIG: wyświetla ustawienia adresów IP na komputerze (by uzyskać więcej informacji, wpiszIPCONFIG /? w konsoli poleceń CMD)

NETSETUP.CPL: otwiera asystenta konfiguracji połączeń sieciowych (tylko XP)

WF.MSC: otwiera ustawienia zaawansowane zapory Windows (tylko Vista, więcej informacji tutaj)

Przeczytaj również: Polecenia sieciowe IP dla systemu Windows

Inne polecenia

%HOMEDRIVE%: otwiera eksplorator dotyczący partycji, na której zainstalowano system operacyjny

%HOMEPATH%: otwiera folder bieżącego użytkownika C:\Documents and settings\[nazwa użytkownika]

%PROGRAMFILES%: otwiera folder, w którym zainstalowano pozostałe programy (Program Files)

%TEMP% lub %TMP%: otwiera folder tymczasowy

%USERPROFILE%: otwiera folder profilu bieżącego użytkownika

%WINDIR% lub %SYSTEMROOT%: otwiera folder instalacyjny Windows

%WINDIR%\system32\rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll: wyświetla okno Bezpieczne usuwanie sprzętu

AC3FILTER.CPL: wyświetla ustawienia filtra AC3 (jeśli jest zainstalowany)

FIREFOX: uruchamia Mozilla FireFox (jeśli jest zainstalowana)

JAVAWS: wyświetla interfejs oprogramowania JAVA (jeśli jest zainstalowane)

LOGOFF: zamyka bieżącą sesję

NETPROJ: zezwala lub nie zezwala na połączenie z projektorem sieciowym (tylko Vista)

Weryfikator plików systemowych (potrzebna płyta z Windowsem, jeśli oprogramowanie nie jest dostępne)

SFC /SCANNOW: skanuje bezpośrednio wszystkie pliki systemowe i naprawia uszkodzone pliki

SFC /VERIFYONLY: skanuje wyłącznie pliki systemowe

SFC /SCANFILE="nazwa pliku i ścieżka": skanuje wybrany plik i naprawia go, jeśli jest uszkodzony

SFC /VERIFYFILE=" nazwa pliku i ścieżka ": skanuje wyłącznie wybrany plik

SFC /SCANONCE: skanuje pliki systemowe przy kolejnym restarcie

SFC /REVERT: przywraca ustawienia domyślne (by uzyskać więcej informacji, wpisz SFC /? w konsoli CMD)

SHUTDOWN: wyłącza system Windows

SHUTDOWN –A: przerywa wyłączanie Windows

VSP1CLN: usuwa pliki instalacyjne service pack 1 w systemie Vista, więcej informacji tutaj.

Zdjęcie: © Panos Sakalakis - Unsplash

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Ten dokument zatytułowany "Lista poleceń dla Windows" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!