Jak stworzyć własną komendę w systemie Windows

Zadaj pytanie


Mamy dobrą wiadomość dla osób, które lubią wykonywać wszystkie polecenia jedynie za pomocą klawiatury. Istnieje możliwość stworzenia swoich własnych komend, które można uruchomić z poziomu menu Start i opcji Uruchom. Jako przykład weźmiemy polecenie netnavig, które posłuży do uruchomienia przeglądarki Mozilla Firefox.

Otwórz edytor rejestru. Przejdź do HKEY_LOCAL_MACHINE, a następnie \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths. Przejdź do menu Edycja, następnie Nowy oraz Klucz i nadaj mu nazwę netnavig.exe.

Kliknij podwójnie w wartość, którą właśnie stworzyłeś, a następnie podobnie przejdź do menu Edycja, Nowy oraz Wartość ciągu i nadaj mu nazwę Path.


Ponownie kliknij podwójnie w stworzoną wartość i podaj pełną ścieżkę aplikacji, którą chcesz uruchomić. W naszym przykładzie będzie to C:\Program Files\Mozilla Firefox i zatwierdź zmiany. W naszym przypadku ścieżkę można skopiować również z paska adresu przeglądarki.

Jeszcze raz podwójnie kliknij na ustaloną wcześniej wartość i wprowadź plik wykonywalny aplikacji i pełną ścieżkę. W naszym przypadku: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox. Następnie zatwierdź wprowadzone zmiany i zamknij edytor rejestru.

Po stworzeniu tego polecenia, będzie można uruchomić przeglądarkę Mozilla Firefox klikając w menu Start, opcję Uruchom, wpisując polecenie netnavig i wciskając Enter.

Możesz stworzyć podobne polecenia dla wszystkich aplikacji, do których chcesz mieć dostęp za pomocą klawiatury.