Jak otworzyć menedżer urządzeń

Zadaj pytanie
Menedżer urządzeń ma wiele zastosowań. Dzięki niemu można zaktualizować sterowniki do programów lub urządzeń peryferyjnych, zmodyfikować ustawienia oraz naprawić niektóre problemy w działaniu programów.


Jak otworzyć menadżer urządzeń

Istnieją aż 4 metody otwarcia menadżera urządzeń.

1 metoda

Wciśnij jednocześnie klawisze Windows + Pause, a następnie przejdź do zakładki Sprzęt i wybierz Menedżer urządzeń.

2 metoda

Przejdź do menu Start, kolejno Panel sterowania i kliknij w zakładkę System i zabezpieczenia, a następnie w obszarze System wybierz Menedżer urządzeń.

3 metoda

Przejdź do menu Start, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy w zakładkę Komputer. Wybierz polecenie Zarządzaj i Menedżer urządzeń.

4 metoda

Wciśnij jednocześnie kombinację klawiszy Windows + R, aby wyświetlić pole wyszukiwania lub zakładkę Uruchom w przypadku systemu operacyjnego Windows XP. Wpisz polecenie devmgmt.msc i wciśnij Enter.

Urządzenia peryferyjne i sterowniki

Jak zaktualizować sterownik

Dzięki menedżerowi urządzeń możesz również zaktualizować sterowniki dla urządzeń, z których korzystasz na danym komputerze. Jak to zrobić?


Kliknij w symbol + znajdujący się obok sterownika, który chcesz zaktualizować. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję aktualizacji.

Jak wyłączyć urządzenie peryferyjne

Kliknij w symbol + obok urządzenia, które chcesz wyłączyć, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję wyłączenia.

Jak odinstalować sterownik

Kliknij w znak + znajdujący się obok sterownika, który chcesz odinstalować. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję dezinstalacji.

Jak powrócić do wcześniejszej wersji sterownika

Zdarza się, że po aktualizacji sterownika, urządzenie przestaje poprawnie działać. Można jednak powrócić do jego wcześniejszej wersji. Aby tego dokonać, kliknij prawym przyciskiem myszy w urządzenie peryferyjne, wybierz Właściwości, następnie Sterownik i wskaż opcję Przywróć sterownik.

Modyfikacje

Menedżer urządzeń zawiera również narzędzie pozwalające na naprawę niektórych uszkodzeń sprzętu.

Kliknij w znak + znajdujący się obok sterownika. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyszukać uszkodzenia w działaniu sprzętu.

Wyświetlanie informacji

Kliknij w znak + znajdujący się obok sterownika. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości.

Zdjęcie: © Microsoft.
Jean-François Pillou

Jean-François Pillou - Founder of CCM
W zespole znany jako Jeff. Jean-François Pillou jest założycielem serwisu CommentCaMarche.net. Jeff pełni też rolę CEO w CCM Benchmark oraz Digital Director w Figaro Group.

Dowiedz się więcej o zespole CCM

Zobacz również