Jak stworzyć asystenta instalacji za pomocą polecenia IEXPRESS

Jeśli stworzyłeś niewielki program, z pewnością brakuje Ci prostego w obsłudze asystenta, który ułatwi jego instalację. Rozwiązanie tego problemu, nie wymaga dodatkowych narzędzi, gdyż zarówno system Windows XP, jak i Windows Vista, dysponują odpowiednimi opcjami.
Przedstawiona porada przydaje się również do tworzenia plików samorozpakowujących, które następnie mogą być używane bez pomocy programów do kompresji i dekompresji plików na jakimkolwiek komputerze.

W systemie Windows XP: w menu Start wybierz zakładkę Uruchom, a następnie wpisz polecenie iexpress i potwierdź wciskając Enter.

W systemie Windows Vista: w menu Start w polu wyszukiwania wpisz polecenie iexpress i zatwierdź wciskając Enter.

Na ekranie wyświetli się takie okno. Opcja Create new Self Extraction Directive file umożliwia stworzenie nowego pliku samorozpakowującego.

Opcja Open existing Self Extraction Directive file umożliwia otwarcie starszego projektu, aby rozpocząć tworzenie plików.

W naszym przypadku interesuje nas pierwsza opcja. Dlatego też zaznaczamy ją i klikamy na Dalej:

Pierwsza opcja umożliwi stworzenie asystenta, o który nam chodzi. Druga opcja umożliwi stworzenie prostego pliku samorozpakowującego. Trzecia opcja umożliwi stworzenie pliku skompresowanego (cab), który można rozpakować ręcznie. Pomiędzy tymi trzema sposobami nie ma znacznych różnic poza kilkoma etapami. Nas interesuje najbardziej ogólna z trzech opcji, czyli stworzenie asystenta instalacji, wskaż ją i kliknij w polecenie Dalej:

W polu tekstowym wpisz nazwę programu, która będzie wyświetlać się w oknie instalacji. Następnie kliknij Dalej:

Jeśli chcesz, aby na ekranie komputera wyświetlił się komunikat wymagający potwierdzenia przez użytkownika chęci instalacji programu, wypełnij pole tekstowe odpowiednim poleceniem. Może to być na przykład zdanie: “Nowy program zainstaluje się na komputerze, czy chcesz kontynuować?”. Jeśli nie chcesz dodawać żadnej informacji, zaznacz opcję No Prompt, a następnie kliknij Dalej:

To okno jest zarezerwowane dla programów chronionych przez prawa autorskie i licencje. Jeśli chcesz dodać licencję do Twojego programu, możesz to zrobić w tym miejscu. Wystarczy tylko zaznaczyć opcję Display a licence i dodać treść licencji w formie pliku tekstowego (txt). Zawartość pliku wyświetli się podczas instalacji. Kliknij polecenie Dalej:

W tym miejscu możesz jednocześnie dodać kilka dodatkowych plików. Jednak najważniejszym element jest uprzednie stworzenie pliku BATCH (bat) odpowiedzialnego za instalację. Wśród jego funkcji wyróżnić możemy kopiowanie, usuwanie, zmianę nazwy lub tworzenie folderów. Zawiera on polecenia DOS.

Będzie również trzeba dodać te pliki do listy wszystkich plików, podobnie zresztą, jak w przypadku pliku BATCH, który automatycznie odtworzy oprogramowanie po zakończeniu instalacji. Po dodaniu wszystkich plików, kliknij polecenie Dalej:

W polu oznaczonym czerwoną ramką, wybierz plik instalacyjny Batch. W polu oznaczonym niebieską ramką, wybierz plik odpowiedzialny za automatyczny rozruch programu po zakończeniu instalacji. Następnie kliknij polecenie Dalej:

W tym miejscu możesz wskazać sposób, w jaki ma się uruchamiać plik. Do wyboru masz takie opcje, jak Default (automatycznie), Hidden (w sposób niewidoczny), Minimized (w widoku pomniejszonym) oraz Maximized (w widoku powiększonym). Wybierz odpowiednią dla Ciebie opcję i kliknij Dalej:

Możesz również dorzucić wiadomość, która będzie ukazywać się na końcu procesu instalacji, Jeśli jednak nie potrzebujesz tej opcji, zaznacz polecenie No message i wybierz Dalej:

Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać końcowy plik wykonywalny. Nie zaznaczaj żadnych innych opcji i kliknij Dalej:

W następnym oknie możesz wybrać opcje dotyczące ponownego uruchomienia komputera:

No restart: ponowne uruchomienie komputera nie jest konieczne.

Always restart: wymuś ponowne uruchomienie komputera.

Only restart if needed: ponownie uruchom komputer tylko, jeśli to konieczne.

Opcja Do not prompt user before restarting wymusi ponowne uruchomienie komputera bez powiadomienia użytkownika. Po zaznaczeniu odpowiedniej opcji, wciśnij Dalej:

Teraz możesz zapisać Twój projekt, a jeśli chcesz przeprowadzić modyfikacje w późniejszym czasie, wystarczy zaznaczyć opcję Open existing Self Extraction Directive file.
Jeśli nie chcesz zapisać projektu, wybierz opcję Don't save. Następnie kliknij w opcję Dalej:

Kompresja pliku właśnie się rozpoczęła, poczekaj cierpliwie na zakończenie procesu (czas oczekiwania zależy od łącznego rozmiaru plików) i kliknij polecenie Zakończ.

Twój plik samorozpakowujący właśnie został stworzony. Znajdziesz go w miejscu, które wskazałeś jako miejsce zapisu na etapie Package Name and Options. Teraz wystarczy tylko podwójnie kliknąć w nazwę pliku, aby proces instalacji się rozpoczął.

Ważna uwaga:
Po zastosowaniu sztuczki przedstawionej w tej poradzie, program nie zostanie automatycznie dorzucony do listy programów zainstalowanych na komputerze. Dlatego też konieczna będzie ręczna dezinstalacja.

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Ten dokument zatytułowany "Jak stworzyć asystenta instalacji za pomocą polecenia IEXPRESS" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!