Jak włączyć polecenie Uruchom w systemie Windows Vista

Zadaj pytanie
Polecenie Uruchom jest znane każdemu użytkownikowi komputera z systemem Windows. To znane z Windowsa XP polecenie nie jest widoczne z poziomu menu Start w systemie Windows Vista. Należy więc je aktywować.

Jak tego dokonać? Postępuj zgodnie z naszymi wskazówkami.

Jak włączyć polecenie Uruchom w menu Start

Na pasku zadań, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości. W oknie, które się otworzy wybierz zakładkę Menu Start i kliknij polecenie Dostosuj. Następnie, w oknie Dostosowywanie menu Start zaznacz opcję Polecenie Uruchom i zatwierdź klikając OK.

Proces zmiany ustawień został zakończony. Jeśli ponownie uruchomisz menu Start (lub w razie potrzeby cały system), zobaczysz, że polecenie Uruchom jest widoczne i w pełni gotowe do użycia.


Warto również wiedzieć, że istnieje możliwość wpisywania poleceń bezpośrednio w pole Rozpocznij wyszukiwanie, które wyświetli się po otwarciu menu Start.

Zdjęcie: © Microsoft.