Specjalne znaki kodowania

Zgodnie ze standardami języka HTML wszystkie kody powinny być zapisane w systemie 7-bitowym ASCII, co oznacza, że nie można stosować żadnych znaków specjalnych. Pomimo tej zasady, wiele przeglądarek rozpoznaje słowa zawierające znaki specjalne, trzeba jednak pamiętać o jednej rzeczy: nawet jeżeli możesz wprowadzić znaki specjalne bezpośrednio w Twoim edytorze, stworzona przez Ciebie strona będzie nieczytelna dla użytkowników z innych krajów. Aby zakodować słowo zawierające znak specjalny, wpisz serię znaków na początku wstawiając symbol (&) a końcu średnik (;).

Poniżej znajdziesz listę odpowiedników HTML dla znaków specjalnych ASCII od 128 do 255:

Znak Kod ISO Kod HTML
" " "
& & &

‚
Æ’ ƒ
„
…
â€
‡
ˆ ˆ
‰
Å Š
‹ <
Å’ Œ

Ž Ž


‘
’
“
”
•
–
—
Ëœ ˜
â„¢
Å¡ š
› >
Å“ œ œ

ž ž
Ÿ Ÿ Ÿ
Space    
¡ ¡ ¡
¢ ¢ ¢
£ £ £
¤ ¤ ¤
¥ ¥ ¥
¦ ¦ ¦
§ § §
¨ ¨ ¨
© © ©
ª ª ª
« « «
¬ ¬ ¬
­ ­ ­
® ® ®
¯ ¯ &masr;
° ° °
± ± ±
² ² ²
³ ³ ³
´ ´ ´
µ µ µ
· · ·
¸ ¸ ¸
¹ ¹ ¹
º º º
» » »
¼ ¼ ¼
½ ½ ½
¾ ¾ ¾
¿ ¿ ¿
À À À
Á Á Á
  Â
à à Ã
Ä Ä Ä
Å Å Å
Æ Æ &Aelig
Ç Ç Ç
È È È
É É É
Ê Ê Ê
Ë Ë Ë
Ì Ì Ì
Í Í Í
Î Î Î
Ï Ï Ï
Ð Ð ð
Ñ Ñ Ñ
Ò Ò Ò
Ó Ó Ó
Ô Ô Ô
Õ Õ Õ
Ö Ö Ö
× × ×
Ø Ø Ø
Ù Ù Ù
Ú Ú Ú
Û Û Û
Ü Ü Ü
Ý Ý Ý
Þ Þ þ
ß ß ß
à à à
á á á
â â â
ã ã ã
ä ä ä
å å å
æ æ æ
ç ç ç
è è è
é é é
ê ê ê
ë ë ë
ì ì ì
í í í
î î î
ï ï ï
ð ð ð
ñ ñ ñ
ò ò ò
ó ó ó
ô ô ô
õ õ õ
ö ö ö
÷ ÷ ÷
ø ø ø
ù ù ù
ú ú ú
û û û
ü ü ü
ý ý ý
þ þ þ
ÿ ÿ ÿ

Kodowanie symboli w HTML

Znaczniki <, >, " oraz & są bardzo często używane w specyfikacjach HTML. Znacznik < jest szczególnie istotny ponieważ wyszukiwarki interpretują go jako początek nowej etykiety HTML. Jeżeli więc używasz tych znaczników w tekście opublikowanym na stronie internetowej, musisz zakodować go w języku HTML jak pokazujemy poniżej, w przeciwnym wypadku Twoja strona może nie być poprawnie wyświetlana.

Znacznik Kod ISO Kod HTML
" " "
& & &
‹ <
› >

Zdjęcie: © Rashad Ashurov - Shutterstock.com.

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Ten dokument zatytułowany "Specjalne znaki kodowania" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!