HTML

Wprowadzenie do HTML

HTML (HyperText Mark-Up Language) jest znany jako "język referencji", którego zadanie polega na porządkowaniu treści dokumentu za pomocą znaczników formatowania. Znaczniki kontrolują zatem to, w jaki sposób dokument jest wyświetlany oraz w jaki sposób powiązany jest z innymi dokumentami.

HTML jest również wykorzystywany do odczytu dokumentów zamieszczonych w Internecie na różnych komputerach, co jest możliwe, dzięki protokołowi HTTP, który pozwala użytkownikom na dostęp do treści przechowywanych pod konkretnym adresem w Sieci, nazywanym adresem URL.

World Wide Web (Ogólnoświatowa sieć) (w skrócie WWW) lub też po prostu Sieć, jest ogólnoświatowym zbiorem treści internetowych, który tworzą wszystkie dokumenty (zwane "stronami internetowymi") połączone między sobą za pomocą hiperlinków.

Strony internetowe są zazwyczaj zgrupowane wokół strony głównej, która pełni rolę centrum pozwalającego na przeglądanie pozostałych części oraz hiperlinków. Ten właśnie zbiór połączonych hiperlinkami stron zgrupowanych wokół strony głównej jest w całości nazywany stroną internetową.

Sieć jest zatem ogromnym archiwum złożonym z nieskończonej liczby stron internetowych, które dają użytkownikom dostęp do stron zawierających na przykład sformatowany tekst, obrazki, dźwięki, wideo itd.

Czym jest Sieć?

Sieć jest złożona ze stron internetowych przechowywanych na serwerach, które są z kolei maszynami cały czas podłączonymi do Internetu, co pozwala im udostępniać strony wyszukiwane przez użytkownika bez względu na porę. Każda strona internetowa, a dokładniej rzecz ujmując, wszystkie zasoby istniejące w Internecie (takie jak na przykład: zdjęcia, wideo, muzyka, animacje itd.) posiadają swój unikatowy adres nazywany URL.

Kluczowym narzędziem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych jest przeglądarka internetowa, czyli typ oprogramowania, który wysyła zapytania do serwerów stron internetowych, a następnie przetwarza zebrane informacje i umożliwia ich przeglądanie zgodne z ich przeznaczeniem w oparciu o instrukcje dostarczone przez kodowanie HTML zawarte na stronie.

Najczęściej używane przeglądarki internetowe to:

HTML jako standard

Ważne jest, aby pamiętać, że HTML jest standardem będącym częścią rekomendacji zalecanych przez międzynarodową organizację zajmującą się ustanawianiem standardów dla stron internetowych, czyli: World Wide Web Consortium (w skrócie W3C).

Oficjalne specyfikacje dotyczące HTML zawierają "intstrukcje" dotyczące tego języka, nie podają jednak sposobu, w jaki są one tłumaczone przez programy komputerowe, dzięki czemu strony mogą być wyświetlane niezależnie od systemu operacyjnego, którym posługuje się użytkownik lub architektury komputera, którego używa.

Niemniej jednak warto pamiętać, że w publikowanych specyfikacjach jest wyraźnie podkreślone, że zawsze pozostaje pewne pole do interpretacji ze strony wyszukiwarek, co wyjaśnia, dlaczego ta sama strona może być wyświetlana w różny sposób, zależnie od wybranej wyszukiwarki.

Co więcej, niektórzy wydawcy oprogramowania dodają własne instrukcje HTML, których nie sposób znaleźć w specyfikacjach W3C. Z tego powodu strony internetowe zawierające ten typ instrukcji mogą być wyświetlane poprawnie jedynie przez jedną przeglądarkę, podczas gdy w innych będą one możliwe do odczytania jedynie częściowo lub też wcale. Jeśli zatem zależy nam na stronie, która będzie prawidłowo wyświetlana w każdym typie przeglądarki, będziemy musieli dopasować się do specyfikacji publikowanych przez W3C.

Wersje HTML

HTML został stworzony przez Tima Berners-Lee, na początku 1989 roku, kiedy pracował on dla CERN (Europejska Organizacja Badań Jądrowych). Oficjalne powstanie Sieci w Usenet zostało ogłoszone w sierpniu 1991 roku. Jednakże dopiero w roku 1993 uznano, że HTML jest na tyle rozwinięty, aby móc nazwać go językiem HTML (HTML został wtedy symbolicznie ochrzczony nazwą HTML 1.0). Z kolei wyszukiwarka, której wtedy użyto została nazwana NCSA Mosaic.

RFC 1866, którego powstanie datuje się na listopad 1995 roku, reprezentował pierwszą oficjalną wersję HTML, nazywaną HTML 2.0.

Po pojawieniu się na krótki okres HTML 3.0, który jednak nigdy nie był oficjalnie zaprezentowany, jego miejsce zajął już oficjalnie wydany 14 stycznia 1997 roku HTML 3.2. Najbardziej znaczące zmiany w wersji HTML 3.2 obejmowały standardyzację tabeli, jak również wiele szczegółów dotyczących wyglądu strony internetowej.

18 grudnia 1997 roku światu została zaprezentowana wersja 4.0, która wyróżniała się z kolei dzięki takim punktom jak standardyzacja arkuszy stylów oraz ram. Wersja HTML 4.01, która ukazała się 24 grudnia 1999 roku wniosła już jedynie kosmetyczne poprawki do HTML 4.0.

Więcej informacji

Zdjęcie: © kbuntu - Shutterstock.com.

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Ten dokument zatytułowany "HTML" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!