Wykrywanie błędów w programie Excel na komputerze Mac M1

Zamknięty
pndavkota Posty 3 Data rejestracji piątek 14 styczeń 2022 Status Użytkownik Ostatnio zalogowany 20 styczeń 2022 - 14 sty 2022 o 11:56
pndavkota Posty 3 Data rejestracji piątek 14 styczeń 2022 Status Użytkownik Ostatnio zalogowany 20 styczeń 2022 - 15 sty 2022 o 14:59
Używam programu Excel 365 na moim MacBooku Pro 2020 M1 i napotykam wiele problemów. Naprawdę nie mogę znaleźć nikogo innego z tymi samymi problemami (chyba że brakuje mi wyników).

Czasami kursor wydaje się zaznaczać komórki kilka wierszy/kolumn dalej po kliknięciu komórki

Ewentualnie związane z powyższym - Czasami, gdy próbuję zmienić rozmiar wiersza w poziomie, kursor nadal próbuje wybrać wiersz (kursor wskazuje w prawo).

Również prawdopodobnie powiązane — czasami klikam komórkę i podświetla ona wiersz zaczynając od innego miejsca powyżej lub poniżej.

Czasami przy zaznaczeniu zakresu komórek za pomocą cmd+shift+down zmienia okno na inny otwarty przeze mnie arkusz.

Miałem dziwne formatowanie / obramowanie komórki, którego nie mogłem się pozbyć, nawet podczas czyszczenia wszystkich formatów.

Coś, co naprawiłem, to to, że okno nie rozwijało się po dwukrotnym kliknięciu paska tytułu (musiałem wyłączyć i włączyć niektóre opcje w preferencjach Maca, aby to zadziałało).

Było ich więcej, ale straciłem z oczu to, co robi. Zastanawiam się tylko, czy to tylko moja maszyna, czy jest to znana rzecz. Maszyna dobrze działa w innych programach niezwiązanych z biurem/excelem.

1 odpowiedzi

pndavkota Posty 3 Data rejestracji piątek 14 styczeń 2022 Status Użytkownik Ostatnio zalogowany 20 styczeń 2022
15 sty 2022 o 14:59
I am using Excel 365 on my MacBook Pro 2020 M1 and am facing a lot of issues. I really can't find anyone else with the same issues (unless I'm missing the results).

Sometimes the cursor seems to select cells a few rows / columns away after clicking a cell

Possibly related to the above - Sometimes when I try to resize a row horizontally, the cursor still tries to select the row (cursor points to the right).

Also possibly related https://19216801.one/ https://routerlogin.dev/ https://192168ll.onl/ - sometimes I click on a cell and it highlights the row starting elsewhere above or below.

Sometimes when selecting a range of cells with cmd + shift + down, it changes the window to another sheet that I have opened.

I had a strange cell formatting / border that I couldn't get rid of even while cleaning up all the formats.

Something I fixed is that the window didn't expand when I double-clicked the title bar (I had to disable and enable some options in Mac preferences for this to work).

There were more, but I lost sight of what he was doing. I just wonder if it's just my machine or is it a known thing. The machine works well in other programs not related to office / excel.
0
Dołącz do nas!