WhatsApp w przeglądarce

Zadaj pytanie
Komunikator WhatsApp służy nie tylko do prowadzenia rozmówi i wysyłania SMS-ów. Można nim także przesyłać pliki, zdjęcia czy wiadomości wideo. Dobrze więc mieć do nich dostęp bezpośrednio z komputera. Można zainstalować aplikację desktopową WhatsApp, ale jeżeli masz starszy system operacyjny lub nie chcesz instalować programu, skorzystaj z wersji przeglądarkowej komunikatora. Pokazujemy, jak używać WhatsApp w przeglądarce.

Jak używać WhatsApp Web

WhatsApp Web i aplikacja WhatsApp w telefonie synchronizują się, więc masz dostęp do wszystkich wiadomości w obydwu miejscach. Aby korzystać z WhatsApp Web, musisz posiadać konto w aplikacji mobilnej oraz używać przeglądarki Chrome, Firefox, Opera, Safari lub Edge.

Otwórz aplikację WhatsApp w swoim telefonie i przejdź do opcji Czaty > Menu > WhatsApp Web. Zeskanuj za pomocą telefonu kod QR, który widzisz na stronie WhatsApp Web.

Aby wylogować się z sesji w przeglądarce, w telefonie otwórz menu WhatsApp Web, aby wyświetlić listę zalogowanych komputerów.