Jak na stałe i czasowo wyłączyć Windows Defender w systemie Windows 10

System Windows 10 jest wyposażony w wbudowany program antywirusowy Windows Defender. Narzędzie to wykorzystuje mechanizm ochrony w czasie rzeczywistym, skanując strony i pobierania pliki w poszukiwaniu ewentualnych wirusów.

Rozwiązanie to jest oczywiście bardzo przydatne, może się jednak, od czasu do czasu, zdarzyć, że program będzie uniemożliwiał uruchomienie niektórych aplikacji. W tym przypadku, jeśli tylko mamy pewność, że element, który zamierzamy uruchomić na komputerze jest bezpieczny, możemy czasowo lub na stałe wyłączyć Windows Defender.

Jak czasowo wyłączyć Windows Defender

Kliknij w menu Start, następnie Ustawienia oraz Aktualizacja i Zabezpieczenia i Windows Defender. Przesuń suwak do pozycji Wyłączone przy zakładkach Ochrona w czasie rzeczywistym i Ochrona w chmurze.

Jak na stałe wyłączyć Windows Defender

Kliknij prawym przyciskiem myszy w menu Start, wybierz polecenie Uruchom, wpisz komendę regedit i potwierdź wciskając Enter Tym sposobem otworzysz Edytor Rejestru. Następnym krokiem jest przejście do klucza HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Policies \ Microsoft \ Windows Defender.

Zaznacz pole Windows Defender, a następnie w prawej części Edytora Rejestru kliknij w puste miejsce prawym przyciskiem myszy. Wybierz polecenie Edytuj, następnie Nowy i Wartość Dword (32-bitowa). Zmień nazwę elementu na DisableAntiSpyware i ustaw wartość na 1, aby całkowicie wyłączyć Windows Defender w Twoim systemie:


Zapisz ustawienia i zamknij Edytor Rejestru. Jeśli po wprowadzeniu tych ustawień, będziesz chciał uruchomić Windows Defender, na ekranie wyświetli się komunikat z informacją o niemożności wykonania tej czynności.

Jak ponownie włączyć Windows Defender

Jeśli chcesz ponownie uruchomić Windows Defender, potwórz kroki opisane w akapicie powyżej, zmieniając jednak wartość elementu DisableAntiSpyware na 0.

Zdjęcie: © Tadas Sar - Unsplash

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Zobacz również
Ten dokument zatytułowany "Jak na stałe i czasowo wyłączyć Windows Defender w systemie Windows 10" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!