Ubuntu - jak włączyć i wyłączyć firewall

Zadaj pytanie
Forewall w każdym systemie jest elementem koniecznym. Użytkownicy Ubuntu mogą włączyć lub wyłączyć firewall za pomocą prostych komend.

Poniżej znajdziesz komendy, które służą do włączenia lub wyłączenia firewalla.

Firewall w Ubuntu

Aby wyłączyć firewall, otwórz terminal i wpisz następującą komendę: sudo ufw disable

Aby włączyć firewall: sudo ufw enable

Zdjęcie: © Linux.
Jean-François Pillou

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net oraz dyrektora projektów internetowych Grupy Figaro. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.

Dowiedz się więcej o zespole CCM