Ubuntu - jak włączyć i wyłączyć firewall

Zadaj pytanie
Forewall w każdym systemie jest elementem koniecznym. Użytkownicy Ubuntu mogą włączyć lub wyłączyć firewall za pomocą prostych komend.

Poniżej znajdziesz komendy, które służą do włączenia lub wyłączenia firewalla.

Firewall w Ubuntu

Aby wyłączyć firewall, otwórz terminal i wpisz następującą komendę: sudo ufw disable

Aby włączyć firewall: sudo ufw enable


Zdjęcie: © Linux.

Ubuntu - jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego i jądra