Oracle - problem z dbms_output

Zadaj pytanie


Jeśli dbms_output zaczyna działać nieprawidłowo i generuje niespójne wyniki, zastosuj następujący skrypt:

$ORACLE_HOME/rdbms/admin/dbmsotpt.sql

aby ponownie utworzyć i skompilować dbms_output.