Jak opłacić abonament RTV przez internet

Zadaj pytanie
Abonament RTV jest obowiązkową opłatą. Można jej dokonać nie tylko w placówkach Poczty Polskiej, ale także przez internet. Aby móc skorzystać z opcji płatności online, należy najpierw zarejestrować odbiornik.

Z tej porady dowiesz się krok po kroku, jak to zrobić.

Rejestracja odbiornika przez internet

Przejdź na stronę rejestracji odbiorników RTV hostowanej przez Pocztę Polską.


Wypełnij formularz i zaakceptuj go.

W ciągu 4 dni roboczych na podany w formularzu adres korespondencyjny otrzymasz list ze Zgłoszeniem rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w dwóch egzemplarzach. Należy je podpisać, a kopię włożyć do załączonej koperty i przesłać do nadawcy.


Teraz należy oczekiwać na przesłanie indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika.

Abonament RTV przez internet

Aby opłacić abonament, zaloguj się na tej stronie podając numer abonenta oraz NIP/PESEL lub nazwisko i imię:


Wybierz rodzaj wpłaty: wpłata za bieżący miesiąc, za kilka miesięcy, spłata zaległości. Dokonaj opłaty.

Abonament możesz także opłacić zwykłym przelewem internetowym podając w tytule przelewu okres, jakiego wpłata dotyczy. Numer rachunku bankowego jest przyznawany podczas rejestracji odbiorników każdemu abonentowi.

Zdjęcie: © Rimma Rii - Shutterstock.com
Jean-François Pillou

Jean-François Pillou - Founder of CCM
W zespole znany jako Jeff. Jean-François Pillou jest założycielem serwisu CommentCaMarche.net. Jeff pełni też rolę CEO w CCM Benchmark oraz Digital Director w Figaro Group.

Dowiedz się więcej o zespole CCM

Zobacz również