Użycie formularzy

Maj 2018

Zastosowanie formularzy


Aby móc korzystać z bazy danych, użytkownik musi mieć do dyspozycji interfejs, który pozwoli mu na przeglądanie danych na podstawie pewnych kryteriów. Narzędziem, które do tego służy są formularze.

Formularz jest interfejsem zawierającym elementy do rozmieszczania, wprowadzania oraz selekcjonowania danych.

Do tworzenia formularzy używa się różnych narzędzi, jak na przykład HTML. Dla każdego DBMS (Database Managment System - System zarządzania bazą danych) istnieje wiele środowisk tworzenia formularzy (łącznie z Access oraz Windev).

Części składowe formularza


Części składowe tworzące formularz są następujące:

  • Znaczniki Label:

<form><input type="text" value="Przykład label"></form>
  • Obszary tekstu:

<form><textarea name="texte" cols="50" rows="3">Przykład obszaru tekstowego</textarea></form>
  • Przycisk opcji:

<form><input type="radio">Przykład przycisku wyboru</form>
  • Pole wyboru:

<form><input type="checkbox"> Przykład pola wyboru</form>
  • Lista opcji:

<form><select><option>Opcja 1</option><option>Opcja 2</option><option>Opcja 3</option></select></form>
  • Listy wielokrotnego wyboru (miej cały czas wciśnięty klawisz Ctrl, aby zaznaczyć wiele elementów jednocześnie):

<form><select multiple><option>Opcja 1</option><option>Opcja 2</option><option>Opcja 3</option></select></form>
  • itd.

Párrafos en HTML
Párrafos en HTML
Paragraphes en HTML
Paragraphes en HTML
Paragrafi in HTML
Paragrafi in HTML
Parágrafos em HTML
Parágrafos em HTML
Ostatnia aktualizacja: 16 cze 2014 o 11:37 przez technomix.
Ten dokument zatytułowany "Użycie formularzy" opublikowany przez CCM (https://pl.ccm.net/) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Modele baz danych