Modele baz danych DBMS

Bazy danych pojawiły się pod koniec lat 60. XX wieku, w czasie, gdy rosło zapotrzebowanie na elastyczny system zarządzania danymi. Istnieje 5 modeli DBMS, które różnią się sposobem prezentacji zawartych w nich danych:

Różne modele baz danych

  • Model hierarchiczny: Dane układane są hierarchicznie, w strukturę drzewa uporządkowanego od ogółu do szczegółu. Model ten do nawigacji wśród przechowywanych danych wykorzystuje wskaźniki. Był to pierwszy model DBMS.

The hierarchical model

  • Model sieciowy: tak jak model hierarchiczny, wykorzystuje on wskaźniki wskazujące przechowywane dane. Nie musi jednak korzystać ze struktury drzewa.

The network model

  • Model relacyjny (RDBMS, relacyjny system zarządzania bazą danych): Dane są przechowywane w dwuwymiarowych tabelach (wiersze i kolumny). Dane są obsługiwane na podstawie matematycznej teorii relacji.

RDBMS - Relational database management system

  • Model dedukcyjny: Dane są przedstawione w formie tabeli, ale operuje się na nich przy pomocy rachunku predykatów.
  • Model obiektowy (ODBMS, obiektowy system zarządzania bazą danych): dane są przechowywane w formie obiektów, czyli struktur zwanych klasami, które wyświetlają zawarte w nich dane. Pola stanowią przykłady tych klas.

ODBMS - Object-oriented database management system

Pod koniec lat 90. bazy relacyjne były najczęściej używane (ok. ¾ wszystkich baz danych).

Zdjęcie: © OLEKSANDR MARYNCHENKO - 123RF.com

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Ten dokument zatytułowany "Modele baz danych DBMS " opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!