Bazy danych (DBMS)

Czym jest baza danych?

Baza danych (w skrócie DB) to system, w którym można przechowywać dane w sposób ustrukturyzowany, z minimalną możliwą ilością powtarzających się danych. Różne programy i użytkownicy muszą być w stanie używać tych danych. Dlatego też idea bazy danych jest związana z ideą sieci używaną do udostępniania tych informacji – stąd termin baza. "System informacyjny" to termin ogólny używany w odniesieniu do nadrzędnej struktury zawierającej wszelkie zainstalowane mechanizmy udostępniania danych.


Dlaczego warto używać bazy danych?

Baza danych daje użytkownikom dostęp do danych, które mogą przeglądać, edytować i aktualizować w obrębie praw dostępu, których im udzielono. W miarę wzrostu ilości przechowywanych danych bazy stają się coraz bardziej przydatne.

Baza danych może być lokalna, tzn. może z niej korzystać tylko jeden użytkownik z jednego urządzenia, lub też można ją rozprzestrzenić, tzn. informacje są przechowywane na zdalnych urządzeniach i można uzyskać do nich dostęp przez sieć.

Najważniejszą zaletą korzystania z bazy danych jest fakt, że może z niej korzystać wielu użytkowników naraz.

Zarządzanie bazą danych

Wkrótce zapotrzebowanie na system zarządzania w celu kontroli zarówno danych, jak i użytkowników szybko wzrosło. Zarządzanie bazą danych dokonuje się poprzez system zwany DBMS (Database management system – system zarządzania bazą danych). DBMS jest zestawem usług (aplikacji) do zarządzania bazami danych, w tym:

  • zapewniania łatwego dostępu do danych
  • zezwalania wielu użytkownikom na korzystanie z informacji
  • operowanie danymi znalezionymi w bazie (umieszczanie, usuwanie, edycja)

DBMS można podzielić na 3 podsystemy:

  • System zarządzania plikami:

do przechowywania informacji na fizycznych nośnikach

  • wewnętrzny DBMS:

do porządkowania informacji

  • zewnętrzny DBMS:

interfejs użytkownika

Główne DBMS

Główne systemy zarządzania bazami danych to:

Zdjęcie: © OLEKSANDR MARYNCHENKO - 123RF.com

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Zobacz również
Ten dokument zatytułowany "Bazy danych (DBMS)" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!