Poziomy danych

W tym artykule zapoznasz się ze standardem projektowania baz danych w architekturze ANSI/SPARC.

Poziom ANSI/SPARC

Architektura ANSI/SPARC, pochodząca z roku 1975, definiuje poziomy abstrakcji dla systemów zarządzania bazą danych:

 • Poziom wewnętrzny (lub fizyczny): określa sposób przechowywania danych i dostępu do nich.
 • Poziom konceptualny: zwany również DRM (data relationship model – model relacji danych), lub też LDM (logical data model – logiczny model danych). Określa układ danych wewnątrz bazy.
 • Poziom zewnętrzny: określa widok użytkownika.

Cechy DBMS

Trzypoziomowa architektura określona według modeli ANSI/SPARC rozdziela dane i ich przetwarzanie. Ogólnie rzecz biorąc DBMS musi posiadać następujące cechy:

 • Niezależność fizyczna: Poziom fizyczny może być modyfikowany niezależnie od konceptualnego. Oznacza to, że użytkownik nie może zobaczyć wszystkich części sprzętowych bazy danych, która stanowi po prostu transparentną strukturę przedstawiającą przechowywane informacje.
 • Niezależność logiczna: Poziom konceptualny musi być edytowalny bez zakłóceń na poziomie fizycznym. Innymi słowy administrator bazy danych musi być w stanie wprowadzić ulepszenia bez wpływania na działania użytkownika.
 • Łatwość obsługi: Osoby, które nie są obeznane z bazą danych, muszą być w stanie opisać zapytanie bez odnoszenia się do części technicznych bazy danych.
 • Szybki dostęp: System musi być w stanie odpowiadać na zapytania tak sprawnie, jak to możliwe. Wymaga to szybkich algorytmów wyszukiwania.
 • Scentralizowana administracja: DBMS musi pozwalać administratorowi na operowanie danymi, dodawanie elementów oraz weryfikację całości w sposób scentralizowany.
 • Zmniejszenie ilości powtarzanych danych: DBMS musi być w stanie unikać powtarzających się informacji, gdy tylko jest to możliwe, celem minimalizacji błędów i zapobieżenia marnowaniu pamięci.
 • Weryfikacja całości: Dane muszą być wewnętrznie spójne; jeśli jakiś element odnosi się do innych elementów, te ostatnie również muszą być obecne.
 • Udostępnianie danych: DBMS musi zezwalać na jednoczesny dostęp do bazy wielu użytkownikom.
 • Bezpieczeństwo danych: DBMS musi być w stanie zarządzać prawami dostępu każdego użytkownika.

Zdjęcie: © vector_brothers - Shutterstock.com

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Ten dokument zatytułowany "Poziomy danych" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!