Program komputerowy

Czerwiec 2018

Czym jest program komputerowy?


Program komputerowy to seria poleceń wykonywanych przez Komputer. Komputer jest zdolny to przetwarzania wyłącznie danych binarnych, czyli serii 0 i 1. Dlatego potrzebne są języki programowania, w których nadawane są polecenia rozumiane i wykonywane przez komputer.

Programy są więc tłumaczone na kod maszynowy, czyli binarny.

Sposób pisania program komputerowego jest mocno zależny od wybranego języka programowania. Istnieje wiele języków programowania, a każdy korzysta z własnego programu tłumaczącego.

Najogólniej mówiąc, program to prosty plik tekstowy (napisany w programie Word lub innym edytorze tekstu), który nazywa się plikiem źródłowym.

Plik źródłowy (source file) zawiera wiersze zwane kodem źródłowym. Kiedy plik źródłowy zostanie stworzony, musi być poddany kompilacji.

Kompilacja przebiega następująco:

  • Konsolidator przetwarza kod źródłowy w kod wynikowy a następnie zapisuje go, jako plik obiektu (object file), czyli plik źródłowy w kodzie maszynowym lub Assemblerze - języku podobnym do kodu maszynowego (posiadającym te same funkcje, ale zrozumiałym przez ludzi).
  • Konsolidator następnie odwołuje się do programu łączącego (compiler), co pozwala osadzić w nim dodatkowe elementy (funkcje, biblioteki), które są wymienione w pliku wykonywalnym ale nie są zawarte w pliku źródłowym.


Następnie powstaje plik wykonywalny (executable file), który zawiera wszystkie element potrzebne do tego, by samodzielnie działał.

Intrusion detection systems (IDS)
Intrusion detection systems (IDS)
Sistema de detección de intrusiones (IDS)
Sistema de detección de intrusiones (IDS)
Systèmes de détection d'intrusion (IDS)
Systèmes de détection d'intrusion (IDS)
Intrusion Detection System (IDS)
Intrusion Detection System (IDS)
IDS - Sistemas de detecção de intrusão
IDS - Sistemas de detecção de intrusão
Ostatnia aktualizacja: 16 maj 2014 o 14:48 przez technomix.
Ten dokument zatytułowany "Program komputerowy" opublikowany przez CCM (https://pl.ccm.net/) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Języki programowania i kompilacje
Program Structure