Odkurzacz

Wydawca:
Wersja:
14.3.0.4600
Odkurzacz
Windows XP Windows Vista Windows 2000 Windows 7 Windows 8 - polski

Odkurzacz to aplikacja służąca do utrzymania porządku w systemie Windows. Program rozpoznaje i usuwa zbędne obiekty oraz pozostałości po usuniętych z komputera aplikacjach. Dzięki niemu zablokujesz też elementy nieodpowiednie dla dzieci oraz wiele innych szkodliwych programów Windows – ku Twojemu zadowoleniu - będzie pracować szybciej.

Główne funkcjonalności

Wstępne czyszczenie: Funkcja ta pozwala na podstawowe czyszczenie, które zaleca się wykonać, jako pierwsze. Operacja pozwala na oczyszczenie folderów przechowujących tymczasowe obiekty oraz usunięcie zbędnych folderów z dysku. Czyszczenie jest podzielone na dwa niezależne etapy, z których każdy przeznaczony jest do czyszczenia innych obiektów na dysku. Pierwszy etap, ''Przeprowadź czyszczenie aplikacji'', wywołuje ''Czyszczenie aplikacji''. Umożliwia to oczyszczenie konkretnych miejsc na dysku, gdzie przechowywane są zbędne obiekty, uwzględnionych w oknie ''Zarządzanie czyszczeniem aplikacji''. Takimi miejscami są foldery na tymczasowe dane, kopie zapasowe lub raporty. Program pozwala m.in. na opróżnienie kosza na dysku, oczyszczenie przeglądarek internetowych, usunięcie tymczasowych danych powstających podczas codziennej pracy z systemem lub aplikacjami. Etap ten pozwala odzyskać najwięcej wolnego miejsca na dysku i jest zalecany do wykonania w pierwszej kolejności.

Drugim etapem Wstępnego czyszczenia jest etap ''Przeprowadź czyszczenie folderów'', które wywołuje ''Wyszukiwanie zbędnych folderów''. Umożliwia to odnalezienie i usunięcie zbędnych folderów z określonych lokalizacji. Takimi miejscami są foldery przechowujące zainstalowane aplikacje, ich ustawienia oraz aktualizacje systemu Microsoft Windows. Pozwala to m.in. na usunięcie kopii zapasowych po przeprowadzonych aktualizacjach, zbędnych wersjach językowych lub pustych folderach pozostawionych po deinstalacji oprogramowania. Odnalezione zbędne foldery otrzymują szczegółowy opis, abyśmy mogli poznać przeznaczenie i typ obiektu. Jest to szczególnie ważne, jeśli mamy obawy co do użyteczności znalezionego zbędnego folderu.

Szybkie Czyszczenie Dysku: Podczas tej operacji program przeprowadza czyszczenie tylko określonych miejsc, w których zawsze przechowywane są tymczasowe obiekty takie, jak: Temp, Kosz, przeglądarki Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari, Google Chrome, wtyczki Adobe Flash Player i wiele innych. Umożliwia także zdefiniowanie własnych folderów do czyszczenia.

Skanowanie: Funkcja Skanowanie w aplikacji Odkurzacz zawiera etap czyszczenia, który zalecany jest do wykonania jako gruntowny i ostatni. Pozwala on na odszukanie zbędnych plików zlokalizowanych na całym dysku. Mamy tutaj do czynienia z ''Wyszukiwaniem zbędnych plików'', które umożliwia nam przeszukiwanie wielu miejsc, których mogą być ukryte pliki. Zarówno pliki jak i foldery je przechowujące, mogą być ukryte, a ich uwidocznienie wymagałoby przełączenia opcji w systemie Windows.

Optymalizacja: Optymalizacja to dodatkowa funkcja czyszczenia programu Odkurzacz, która może być wykonana w dowolnym momencie. Pozwala na zarządzanie startem aplikacji z systemem Windows. Optymalizacja autostartu umożliwia wyłączenie zbędnych obiektów, które uruchamiane są wraz z systemem Windows i spowalniają jego pracę poprzez rezydowanie w pamięci i wykorzystywanie mocy procesora. Dodatkowo uruchomione zbędne aplikacje są zamykane, dzięki czemu użytkownik może zauważyć poprawę wydajności bez potrzeby ponownego uruchomienia komputera.

Aktualizacja: Funkcja ta umożliwia wywołanie przeprowadzenia aktualizacji bazy sygnatur i programu Odkurzacz, niezależnie od domyślnych ustawień sterujących procesem automatycznego aktualizowania. Odkurzacz domyślnie sam kontroluje ten proces, aby baza sygnatur i program były aktualne. Aktualizacja poprawia bezpieczeństwo, stabilność czyszczenia i zwiększa ilość rozpoznawalnych zbędnych obiektów.

Menedżer Rejestru: Przeprowadza analizę zbędności wpisów w rejestrze dla konkretnej kategorii, np.: zainstalowanych programów, konfiguracji programów, autostartu, czy menu kontekstowego. Menedżer rejestru nie jest aktualizowany.

Monitor Czystości Dysku: Monitor Czystości Dysku okresowo przeprowadza w tle analizę dysku i informuje o stopniu zaśmiecenia. Umożliwia przekazanie wyników do Odkurzacza, skąd użytkownik dokonuje usuwania znalezionych zbędnych plików.

Monitor Instalacji Oprogramowania: Monitor Instalacji Oprogramowania w aplikacji Odkurzacz monitoruje proces instalacji dowolnego oprogramowania tworząc bazę powstałych plików i folderów, dzięki czemu ułatwia późniejsze dokładne odinstalowanie.

Monitor Porzuconych Folderów: Funkcja ta przeprowadza analizę folderów utworzonych przez zainstalowane aplikacje. Oznacza foldery porzucone lub utworzone przez szkodliwe oprogramowanie.

Usuwanie Zablokowanych Plików: Funkcja ta w aplikacji Odkurzacz umożliwia usunięcie zablokowanych plików (nie dających się usunąć standardowo) oraz pozwala na trwałe ich usunięcie bez możliwości ich odzyskania.

Przywracanie: Przywracanie to funkcja programu Odkurzacz, która umożliwia odzyskanie usuniętych obiektów z kopii bezpieczeństwa. Pozwala zarządzać utworzonymi kopiami i podglądać ich zawartość.

Słownik: Słownik w programie Odkurzacz zawiera pełną listę rozpoznawanych zbędnych obiektów oraz odpowiadających im programów. Umożliwia zapoznanie się z ilością znanych obiektów w bazie Odkurzacza, a także odszukanie interesującej aplikacji i tworzonych przez nią zbędnych obiektów.

Wymagania systemowe

System operacyjny: Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 i Windows 8.

Rozmiar: 4,39 MB.

Zalety

Oprogramowanie jest bezpłatne.

Umożliwia szybkie i dokładne skanowanie komputera.

Przed rozpoczęciem oczyszczania dysku zawsze wykonywana jest kopia zapasowa.

Wady

Program zalecany trochę bardziej zaawansowanym użytkownikom.

Przeprowadzana analiza systemu może spowolnić działanie komputera.

Zobacz również