Microsoft Word - Skróty klawiszowe

Dzięki skrótom klawiaturowym praca z dokumentami w programie Microsoft Word może być bardziej wydajna. Jeśli Twój tekst wymaga edycji, chcesz zmienić formę całego dokumentu, skróty oszczędzają czas.

Skróty klawiaturowe dla Worda

Dostępne w programie skróty można podzielić na dwie kategorie: skróty wykorzystujące klawisz Ctrl oraz skróty w oparciu o klawisze funkcyjne z Shiftem.

Skróty z Ctrl

Ctrl + a - zaznacza cały dokument

Ctrl + b - wytłuszczenie

Ctrl + c - kopiuje zaznaczenie, które może zostać wklejone za pomocą kombinacji Ctrl + v

Ctrl + d - wyświetla menu Czcionka

Ctrl + e - wyśrodkowanie

Ctrl + f - otwiera menu Znajdź, gdzie można przeszukać cały dokument pod kątem konkretnych fraz

Ctrl + g - otwiera menu Przejdź do, które pozwala szybko przenieść się do konkretnego miejsca w dokumencie

Ctrl + h - otwiera menu Zamień

Ctrl + i - kursywa

Ctrl + j - justowanie

Ctrl + k - tworzy łącze internetowe

Ctrl + l - wyrównuje do lewej

Ctrl + m - zwiększa wcięcie akapitu z lewej

Ctrl + n - otwiera nowy dokument

Ctrl + o - otwiera okno Otwieranie

Ctrl + p - otwiera okno Drukowanie

Ctrl + r - wyrównuje do prawej

Ctrl + s - otwiera okno Zapisz

Ctrl + u - podkreślenie

Ctrl + v - wkleja uprzednio skopiowany tekst

Ctrl + x - wycina zaznaczenie

Ctrl + y - przywraca ostatnio cofniętą akcję

Ctrl + z - cofa ostatnio wykonaną akcję

Ctrl + Enter - wstawia podział strony

Ctrl + F2 - podgląd wydruku

Ctrl + F4 - zamyka okno dokumentu

Ctrl + F6 - przechodzi do następnego okna

Skróty z klawiszami funkcyjnymi i Shiftem

F1 - otwiera Pomoc

Shift + F1 - wyświetla informacje o formatowaniu

F2 - przenosi tekst lub grafikę

Shift + F2 - kopiuje tekst lub grafikę jednokrotnie; po wciśnięciu tej kombinacji klawiszy należy przenieść kursor i nacisnąć klawisz Enter

Shift + F3 - zmiana wielkości liter

F4 - powtarza ostatnią akcję

Shift + F4 - powtarza akcję Znajdź lub Przejdź do

F5 - wybiera polecenie Przejdź do (karta Narzędzia główne)

Shift + F5 - przechodzi do ostatniej zmiany

F6 - przechodzi do następnego okienka lub ramki

Shift + F6 - przechodzi do poprzedniego okienka lub ramki (po naciśnięciu klawisza F6)

F7 - wybiera polecenie Pisownia (karta Recenzja)

Shift + F7 - wybiera polecenie Tezaurus (karta Recenzja, grupa Sprawdzanie)

F8 - rozszerza zaznaczenia

Shift + F8 - zmniejsza wielkość zaznaczenia

F9 - aktualizuje zaznaczone pola

Shift + F9 - przełącza między wyświetlaniem kodu pola a wyświetlaniem jego wyniku

F10 - pokazuje porady dotyczące klawiszy

Shift + F10 - wyświetla menu skrótów (menu dostępne z prawego klawisza myszki)

F11 - przechodzi do następnego pola

Shift + F11 - przechodzi do poprzedniego pola

F12 - wybiera polecenie Zapisz jako

Shift + F12 - wybiera polecenie Zapisz

© Zdjęcie: Dzmitri Kliapitski - 123rf.com

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Ten dokument zatytułowany "Microsoft Word - Skróty klawiszowe" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!