Jak dodać znak wyboru w Wordzie

Zadaj pytanie
Znak wyboru, zwany również fajką lub ptaszkiem, jest przydatnym znakiem podczas tworzenia różnych list. Służy do oznaczania wykonania danej czynności. Choć nie jest dostępny bezpośrednio z klawiatury, można go w bardzo łatwy sposób dodać do Twojego dokumentu w programie Word.


Znak wyboru w Wordzie na Windows

W dokumencie programu Word kliknij zakładkę Wstawianie, a następnie Symbole. Kliknij na Symbol > Więcej symboli. Wybierz czcionkę Wingdings i przejdź do ostatniego wiersza symboli na liście. Wybierz znak wyboru i kliknij przycisk Wstaw. Możesz zamknąć okno, aby kontynuować pracę nad dokumentem.

Znak wyboru w Wordzie na Mac

Otwórz swój dokument Word i wybierz czcionkę Wingdings font 2, a następnie ustaw kursor we właściwym miejscu. Naciśnij i przytrzymaj klawisze Shift + P.

Skrót klawiszowy do znaku wyboru w Word

Ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz umieścić znak wyboru i naciśnij klawisze Alt + V.

Zdjęcie: © Microsoft.
Jean-François Pillou

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net oraz dyrektora projektów internetowych Grupy Figaro. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.

Dowiedz się więcej o zespole CCM

Zobacz również