Śledzenie zmian w Word

Zadaj pytanie
Tryb śledzenia zmian to bardzo przydatne narzędzie edytora tekstu Word. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą wspólnie pracować nad dokumentem widząc zmiany wprowadzone przez poprzednika, jego komentarze i podkreślenia. Ta opcja jest szczególnie przydatna, gdy dokument jest długi.

Jak włączyć śledzenie zmian w Word

W programie Word otwórz zakładkę Recenzja. W sekcji Śledzenie zaznacz opcję Śledź zmiany:W ten sam sposób możesz tę funkcję wyłączyć.

Akceptacja lub odrzucenie zmian

Tryb Śledzenia zmian umożliwia zaakceptowanie lub odrzucenie naniesionych zmian. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy na dymku zmiany i wybierz Zaakceptuj zmiany lub Odrzuć zmiany.

Jean-François Pillou

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net oraz dyrektora projektów internetowych Grupy Figaro. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.

Dowiedz się więcej o zespole CCM