Śledzenie zmian w Word

Tryb śledzenia zmian to bardzo przydatne narzędzie edytora tekstu Word. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą wspólnie pracować nad dokumentem widząc zmiany wprowadzone przez poprzednika, jego komentarze i podkreślenia. Ta opcja jest szczególnie przydatna, gdy dokument jest długi.

Jak włączyć śledzenie zmian w Word

W programie Word otwórz zakładkę Recenzja. W sekcji Śledzenie zaznacz opcję Śledź zmiany:

W ten sam sposób możesz tę funkcję wyłączyć.

Akceptacja lub odrzucenie zmian

Tryb Śledzenia zmian umożliwia zaakceptowanie lub odrzucenie naniesionych zmian. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy na dymku zmiany i wybierz Zaakceptuj zmiany lub Odrzuć zmiany.

Zdjęcie: © Dzmitri Kliapitski - 123rf

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Ten dokument zatytułowany "Śledzenie zmian w Word" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!