Śledzenie zmian w Word

Zadaj pytanie
Tryb śledzenia zmian to bardzo przydatne narzędzie edytora tekstu Word. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą wspólnie pracować nad dokumentem widząc zmiany wprowadzone przez poprzednika, jego komentarze i podkreślenia. Ta opcja jest szczególnie przydatna, gdy dokument jest długi.

Jak włączyć śledzenie zmian w Word

W programie Word otwórz zakładkę Recenzja. W sekcji Śledzenie zaznacz opcję Śledź zmiany:
W ten sam sposób możesz tę funkcję wyłączyć.

Akceptacja lub odrzucenie zmian

Tryb Śledzenia zmian umożliwia zaakceptowanie lub odrzucenie naniesionych zmian. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy na dymku zmiany i wybierz Zaakceptuj zmiany lub Odrzuć zmiany.

Jean-François Pillou

Jean-François Pillou - Founder of CCM
W zespole znany jako Jeff. Jean-François Pillou jest założycielem serwisu CommentCaMarche.net. Jeff pełni też rolę CEO w CCM Benchmark oraz Digital Director w Figaro Group.

Dowiedz się więcej o zespole CCM