Jak opublikować na Facebooku zdjęcie edytowane w The Gimp

Zadaj pytanie
Wielu użytkowników ma problem z wstawieniem zdjęcia edytowanego w programie GIMP na portal Facebook z bardzo prozaicznego powodu - program zapisuje bowiem obrazy w formacie .XCF, który nie jest wspierany przez portal Marka Zuckerberga. Istnieje jednak rozwiązanie tego problemu, a mianowicie zmiana formatu na PNG.

Jeśli jeszcze nie korzystasz z programu GIMP, możesz pobrać go w naszym dziale Download/Do pobrania. Następnie uruchom Gimp i wybierz zakładkę File (Plik), a następnie Export (Eksportuj). W oknie, które się otworzy wybierz folder, w którym będzie zapisany plik w nowym formacie i ponownie kliknij Export (Eksportuj).

Gotowe! Teraz możesz bez obaw umieścić edytowane w programie The Gimp zdjęcie na portalu Facebook.