Jak zmienić język w programie GIMP

Zadaj pytanie


GIMP to program pozwalający na edycję obrazów przeznaczony na większość najpopularniejszych systemów operacyjnych (Windows, Linux, MAC OS). Działa na podobnej zasadzie, co słynny Photoshop, zajmuje jednak mniej miejsca na dysku, a za jego pobranie nie trzeba płacić.

Jak zmienić język w programie GIMP

Otwórz program GIMP, następnie przejdź do zakładki Edit (Edytuj) i wybierz opcję Preferences (Preferencje):
Teraz wybierz polecenie Interface (Interfejs), a następnie Language (Język) i wybierz język, w którym chcesz korzystać z programu i kliknij OK.