Vuze - jak wyłączyć komputer po zakończeniu pobierania

Zadaj pytanie

Vuze - jak wyłączyć komputer po zakończeniu pobierania

Program Vuze służy do pobierania plików w systemie peer-to-peer. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego programu, odwiedź nasz dział pobierania. Poza funkcją ściągania utworów z sieci, program Vuze jest również wyposażony w funkcję automatycznego wyłączania komputera, po zakończeniu procesu pobierania plików.

Aby uruchomić tę opcję, postępuj zgodnie z wskazówkami podanymi poniżej:

Uruchom program Vuze, a następnie kliknij w menu Tools (Narzędzia) i Options (Opcje. Wybierz zakładkę Startup&Shutdown (Uruchamianie i zamykanie). W obszarze Section (Sekcja), obok polecenia When downloading is complete (Po zakończeniu pobierania) zaznacz Shutdown computer (Wyłącz urządzenie):

Na koniec kliknij polecenie Apply (Zastosuj).