Jak przywrócić system w Windows 7

Jeżeli chcesz przywrócić i skonfigurować system Windows 7, skorzystaj z naszego poradnik, który krok po kroku pokaże Ci, jak to zrobić.

Ważna uwaga. Microsoft nie obsługuje już systemy Windows 7/8/XP i zaleca użytkownikom korzystanie z systemu Windows 10.

Przywracanie systemu

Ochrona systemu Windows 7 umożliwia tworzenie i regularne rejestrowanie punktów przywracania systemu na komputerze. Punkty przywracania systemu zawierają informacje dotyczące ustawień rejestru, jak również inne informacje o systemie Windows. Istnieje również możliwość ręcznego tworzenia punktów przywracania systemu.

Przywracanie systemu umożliwia przywrócenie plików w systemie komputera do ich wcześniejszego stanu, nie zmieniając zawartości plików osobistych.

Aby przywrócić system do wcześniejszego stanu, należy wykonać następujące czynności.

Kliknij Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Narzędzia systemowe > Przywracanie systemu.

Kliknij Dalej. Jeśli podana data Ci odpowiada, kliknij Dalej. W przeciwnym razie, zaznacz Wybierz inny punkt przywracania, a następnie kliknij Dalej. Wybierz pożądaną datę na liście, a następnie kliknij Dalej.

Kliknij Zakończ. Powinno rozpocząć się przywracanie systemu.

Na końcu, komputer uruchomi się ponownie, aby kontynuować przywracanie. Na ekranie zobaczysz komunikat o zakończeniu przywracania systemu.

Jeśli po ponownym uruchomieniu komputera pojawi się komunikat o błędzie, należy spróbować przywracania systemu w trybie awaryjnym.

Jeśli chcesz zatrzymać przywracanie systemu, program jest wyposażony w nową opcję Anuluj przywracanie systemu.

Tworzenie punktu przywracania

Windows 7 regularnie tworzy punkty przywracania, również podczas każdej ważnej instalacji.
Niemniej jednak przydatne może okazać się także ręczne tworzenie punktu przywracania przed dokonaniem wątpliwej instalacji lub po zakończeniu dezynfekcji.

Aby utworzyć punkt przywracania systemu ręcznie, należy wykonać następujące czynności.

Kliknij w menu Start > Panel sterowania > System zabezpieczenia > System.

Kliknij Ochrona systemu po lewej stronie okna.

Otworzy się okno, na którym należy zaznaczyć przycisk Utwórz.

Wprowadź nazwę punktu (np.przed instalacją MSN) i kliknij przycisk Utwórz.

Punkt przywracania jest tworzony. Kliknij Zamknij.

Aktywacja tworzenia punktów przywracania

Przywracanie systemu nie zawsze działa.

Aby Windows 7 mógł automatycznie utworzyć punkt przywracania systemu oraz aby móc ręcznie utworzyć punkt przywracania, przywracanie systemu musi być aktywowane.

Aby uaktywnić przywracanie systemu, należy wykonać następujące czynności.

Kliknij w menu Start > Panel sterowania > System i zabezpieczenia > System.

Kliknij Ochrona systemu z lewej strony okna. W oknie, które się otworzy kliknij prawym przyciskiem myszy partycję (dysk twardy), na której chcesz włączyć przywracanie a następnie na Konfiguracja i OK.

W nowo otwartym panelu zaznacz okienko na górze Przywróć ustawienia systemu oraz poprzednie wersje plików. Kliknij Zastosuj i OK. Przywracanie systemu, zarówno automatyczne jak i ręczne, będzie aktywowane.

Uwaga: W ten sam sposób można ustawić maksymalną ilość miejsca na dysku używaną do ochrony systemu lub usunąć wszystkie punkty przywracania.

Zdjęcie: © gyddik - 123rf

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Ten dokument zatytułowany "Jak przywrócić system w Windows 7" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!