Jak przywrócić ustawienia fabryczne w komputerach marki Acer

W tym artykule wyjaśnimy, jak przywrócić ustawienia fabryczne w laptopie marki Acer.

Acer eRecovery Management to prosta, skuteczna i bezpieczna metoda na przywrócenie ustawień fabrycznych. Ponadto, funkcja to umożliwia również stworzenie spersonalizowanego obrazu systemu na podstawie obrazu znajdującego się na ukrytej partycji dysku twardego, na dodatkowej partycji lub na dysku optycznym. Acer eRecovery Management wyróżnia się ponadto intuicyjnym interfejsem oraz dobrze zorganizowanym systemem ustawień, dzięki czemu możliwe jest zapisanie ustawień systemu, aplikacji i danych na dysku twardym lub dyskach optycznych.

Jak uruchomić Acer eRecovery Management

Kliknij w menu Start, wybierz opcję Wszystkie programy, a następnie kliknij w Acer Empowering Technology i Acer eRecovery Management:


Kliknij w ikonkę Acer eRecovery Management w pasku narzędzi funkcji Empowering Technology, która znajduje się na Pulpicie:


Pojawi się strona główna Acer eRecovery Management:


Ważne: Podczas pierwszego uruchamiania Acer eRecovery Management poprosi o stworzenie hasła dla plików, które będą zapisane. Aby tego dokonać, postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

Jak stworzyć kopię obrazu ustawień fabrycznych

Podczas pierwszego uruchomienia programu, masz możliwość stworzenia kopii obrazu ustawień fabrycznych, która przechowywana jest na ukrytej partycji dysku twardego oraz przeniesienia jej na dysk optyczny:


Wsuń dysk optyczny w czytnik, a następnie kliknij OK, aby rozpocząć proces zapisu. Funkcja ta jest nieaktywna, jeśli kopia obrazu ustawień fabrycznych znajduje się w trakcie przenoszenia lub jeśli zaznaczono opcję Don't remind me again (Nie przypominaj mi ponownie).

Jak stworzyć kopie zapasowe systemu

Masz możliwość stworzenia kopii zapasowej pełnej konfiguracji systemu w jego bieżącym stanie. Pod uwagę brane są również aplikacje, sterowniki i dane. Aby chronić dane i system, zaleca się wykonanie kopii zapasowej pełnego obrazu systemu przed instalacją nowego sprzętu lub oprogramowania.

Ważne: Stworzenie pełnej kopii zapasowej usuwa plik kopii zapasowej poprzednio utworzonej na dysku twardym. Kopia zapasowa jest automatycznie zapisywana na drugiej partycji dysku twardego. Jeśli na dysku twardym nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca, opcja ta jest niedostępna, o czym informuje użytkownika odpowiedni komunikat. Stworzenie kopii zapasowej na dysku twardym umożliwia proste i szybkie przywracanie systemu, bez potrzeby korzystania z dysków optycznych.

Jak stworzyć pełen obraz kopii zapasowej

Kliknij przycisk Backup (Kopia zapasowa), który znajduje się w dolnej części okna, a następnie wybierz opcję Create (Stwórz):


Wybierz opcję Full Backup (Pełna kopia zapasowa) i kliknij Next (Dalej):


W polu Name (Nazwa) wprowadź nazwę dla obrazu kopii zapasowej i kliknij Next (Dalej):


Jeśli pojawi się następujący komunikat, zamknij wszystkie aktywne aplikacje. Zaznacz opcję Yes (Tak), a następnie kliknij Next (Dalej):


Proces tworzenia obrazu kopii zapasowej właśnie się rozpoczął:


Na ekranie komputera wyświetli się komunikat, w przypadku gdy proces tworzenia obrazu kopii zapasowej zakończy się lub nie będzie mógł zostać kontynuowany:

Jak stworzyć kopię zapasową przyrostową

Zamiast tworzyć pełną kopię bezpieczeństwa systemu, możesz również stworzyć tak zwaną kopię zapasową przyrostową. Pozwoli to na zaoszczędzenie miejsca. Zaleca się regularne wykonywanie kopii zapasowych przyrostowych, aby chronić system i dane przed instalacją nowego sprzętu lub nowego oprogramowania. W przypadku przyrostowych kopii zapasowych istnieje możliwość tworzenia wielu punktów przywracania.

Kliknij przycisk Backup (Kopia zapasowa), który znajduje się w dolnej części okna, a następnie wybierz opcję Create (Stwórz):


Wskaż opcję Incremental Backup (Kopia zapasowa przyrostowa), a następnie kliknij Next (Dalej):


Postępuj tak samo jako w punktach 3 oraz 4 w części Jak stworzyć pełen obraz kopii zapasowej:

Jak usunąć punkt przywracania

Aby zwolnić trochę miejsca na dysku twardym możesz również usunąć obraz kopii zapasowej wykonany wcześniej. Jeśli zaznaczysz tę opcję, pojawi się komunikat, w którym zostaniesz poproszony o potwierdzenie wyboru. Aby usunąć obraz kopii zapasowej, kliknij Tak. Z kolei dzięki funkcji Burn Disc masz możliwość skopiowania obrazu ustawień fabrycznych oraz bieżącej konfiguracji systemu i aplikacji na płytę CD/DVD.

Jak korzystać z funkcji Burn Disc

Kliknij w opcję Burn Disc (Nagraj dysk). Zaznacz jedną z dostępnych opcji. Do wyboru masz takie opcje, jak: nagraj kopię zapasową dysku z użyciem ustawień fabrycznych, nagraj kopię zapasową używając kopii zapasowej użytkownika, skopiuj bieżącą konfigurację systemu, nagraj kopię zapasową aplikacji:

Tworzenie płyty z kopią zapasową na podstawie ustawień fabrycznych

Dzięki tej opcji utworzona zostaje płyta z kopią zapasową stworzoną w oparciu o ustawienia fabryczne. Wybierz tę opcję, jeśli nie aktywowałeś polecenia Obraz kopii bezpieczeństwa na podstawie ustawień fabrycznych podczas pierwszego uruchamiania Acer eRecovery Management.

Tworzenie płyty z kopia zapasową na podstawie ustawień użytkownika

Kopia zapasowa zostaje utworzona na dysku optycznym, z którego można później dokonać operacji przywracania systemu.

Tworzenie kopii bieżącej konfiguracji systemu

Dzięki tej opcji tworzony jest tymczasowy punkt przywracania z aktualną konfiguracją systemu. Stworzony punkt przywracania nie zastępuje jednak całościowego punktu przywracania, który został wcześniej stworzony.

Tworzenie kopii zapasowej programów i aplikacji

Dzięki tej funkcji, na dysku optycznym zostaje stworzona kopia zapasowa wszystkich programów, aplikacji i sterowników.

Przywracanie systemu

Dzięki tej funkcji możliwe jest przywrócenie systemu za pomocą obrazu ustawień fabrycznych, kopii zapasowych konfiguracji systemu oraz programów i aplikacji, które zostały skopiowane na płytę CD/DVD.

Kliknij przycisk Restore (Przywróć). Wybierz jedną z dostępnych opcji. Do wyboru masz takie możliwości, jak przywrócenie ustawień fabrycznych systemu, przywrócenie ustawień systemu w oparciu o kopię bezpieczeństwa użytkownika, przywrócenie systemu z płyty CD/DVD, ponowna instalacja programów i sterowników:

Przywrócenie ustawień fabrycznych systemu

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz przywrócić system do pierwotnego stanu. Pamiętaj jednak, że wszystkie zainstalowane wcześniej programy i zgromadzone dane znikną bezpowrotnie. Po zaznaczeniu tej opcji, komputer uruchomi się ponownie, a system zostanie przywrócony w oparciu o obraz zachowany na ukrytej partycji dysku.

Przywrócenie ustawień systemu w oparciu o kopię bezpieczeństwa użytkownika

Ta funkcja umożliwia przywrócenie systemu w oparciu o ostatni zapisany obraz kopii zapasowej. Po zaznaczeniu tej opcji, pod nią ukażą się informacje o obrazie kopii zapasowej.

Przywracanie systemu w oparciu o płytę CD/DVD

Dzięki tej opcji proces przywracania będzie odbywał się z obrazu kopii zapasowej zapisanego wcześniej na płycie CD/DVD. Po zaznaczeniu tej opcji, komputer uruchomi się z poziomu dysku optycznego. Jeśli płyta z kopią zapasową nie jest włożona do komputera, zobaczysz komunikat z informacją o konieczności wykonania tego kroku.

Ponowna instalacja programów i sterowników

Ta funkcja umożliwia ponowną instalację uszkodzonego programu lub sterownika. Acer eRecovery Management pobiera dane z ukrytej partycji dysku twardego. Ten proces może zająć kilka minut, a na czas wykonywania może również zostać odłączona funkcja myszki i klawiatury w celu zachowania stabilności systemu.

Inne sposoby na przywrócenie systemu

Jeśli system się nie uruchamia, możesz go przywrócić z poziomu środowiska WinPE. Aby rozpocząć proces przywracania, kliknij kombinację klawiszy Alt + F10 (dla komputerów stacjonarnych) lub F10 (dla laptopów) w trakcie uruchamiania się komputera, w momencie gdy pojawi się logo ACER. Tym samym system uruchomi się z poziomu ukrytej partycji dysku twardego. Przywrócenie dokona się na partycji C. Z kolei partycja D (ACERDATA) nie będzie poddana procesowi formatowana, w związku z tym Twoje pliki nie zostaną usunięte. Na wszelki wypadek jednak, zanim zdecydujesz się na przywrócenie systemu, pomyśł o odpowiednim zabezpieczeniu Twoich plików poprzez zapisanie ich na dodatkowym nośniku.

Ważne: Przed rozpoczęciem operacji przywracania systemu, zostaniesz poproszony o wprowadzenie hasła. Jeśli trzy razy z rzędu podasz nieprawidłowe hasło, komputer uruchomi się w systemie eksploatacji. Aby dotrzeć do strony głównej ukrytej partycji, również zostaniesz poproszony o podanie hasła. Na stronie głównej ukrytej partycji do wyboru podane są trzy opcje:

Przywrócenie systemu do ustawień fabrycznych: Po wybraniu tej opcji, musisz wprowadzić hasło dostępu. System zostanie przywrócony w oparciu o obraz kopii zapasowej ustawień fabrycznych, które znajdują się na ukrytej partycji dysku twardego. Po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu, potwierdź chęć przywrócenia systemu. Na ekranie pojawi się kolejny komunikat z informacją, iż po przywróceniu systemu, zostaną usunięte wszystkie dotychczasowe pliki i dane.

Przywrócenie systemu w oparciu o kopię bezpieczeństwa użytkownika: Po wybraniu tej opcji, zostaniesz poproszony o wprowadzenie hasła dostępu. System zostanie przywrócony w oparciu o obraz kopii zapasowej stworzony przez użtykownika, który znajduje się na drugiej partycji dysku twardego. Na ekranie pojawi się prośba o potwierdzenie rozpoczęcia procesu przywracania systemu oraz informacja o utracie wszystkich plików i zgromadzonych danych. System zostanie przywrócony do ostatniej zapisanej wersji.

Przywrócenie systemu z użyciem płyt CD/DVD: Po zaznaczeniu tej opcji wsuń pierwszą płytę z zapasową kopią bezpieczeństwa od odtwarzacza płyt. Potwierdź gotowość rozpoczęcia operacji przywracania systemu oraz zaakceptuj komunikat o utracie aplikacji i danych z partycji głównej. System zostanie przywrócony z użyciem płyty CD/DVD. Wsuń pozostałe dyski, jeśli wyświetli się komunikat informujący Cię o konieczności przeprowadzenia takiej operacji.

Ważne: Jeśli przywracasz system do ustawień fabrycznych wykorzystując płyty CD/DVD, Acer eRecovery Management poprosi Cię o wsunięcie drugiej płyty, aby uruchomić komputer.

Przywracanie systemu bez płyty CD/eRecovery/hasła dostępu/funkcji ALT+F10 i F10

Odzyskiwanie danych hasła dostępu z ukrytej partycji PQSERVICE.

Zainstaluj program R-Drive Image, aby stworzyć obraz tej partycji (plik będzie miał rozszerzenie .ARC). Z pomocą tego samego programu stwórz wirtualny dysk na pliki. Z poziomu ikony Mój komputer przejdź do dysku wirtualnego, który właśnie stworzyłeś i znajdź na nim plik aimdrs.dat. Otwórz go za pomocą programu Notatnik i tym sposobem odzyskaj hasło.

Reaktywacja funkcji ALT+F10

Na stworzonym dysku wirtualnych znajdź następujące pliki: mbrwrwin.exe oraz rtmbr.bin/. Skopiuj je na dysk C:\, a następnie w terminalu MS-DOS (akcesoria Windows) na dysku C:\, wpisz następującą komendę: mbrwrwin install rtmbr.bin. Funkcja została reaktywowana.

Jak uruchomić proces przywracania.

Przy starcie komputera, przejdź do ustawień (set-up), aby sprawdzić, czy funkcja D2D znajduje się w stanie ENABLED. Zazwyczaj jest to ustawienie fabryczne, na wszelki wypadek nie zaszkodzi jednak sprawdzić.

Po sprawdzeniu tej informacji, ponownie uruchom komputer, gdy tylko pojawi się logo ACER wciśnij jednocześnie klawisze ALT+F10, aby uruchomić proces przywracania. Jeśli system poprosi o wprowadzenie hasła, należy wpisać to znalezione w pliku aimdrs.dat. Proces przywracania powinien rozpocząć się bez problemu. Jeśli jednak zdarzy się, że procedura nie zadziała, można ja powtórzyć na innym komputerze podłączając dysk twardy zewnętrzny lub pamięć USB.

Zdjęcie: © Anton Vatman - Shutterstock.com

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Ten dokument zatytułowany "Jak przywrócić ustawienia fabryczne w komputerach marki Acer" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.