Instagram - Jak zrobić maskę

Instagram daje możliwości nie tylko korzystania z gotowych filtrów do zdjęć w Stories, ale także tworzenia własnych filtrów twarzy (masek) za pomocą specjalnego programu Spark AR Studio na komputery Mac i PC. Wspomniane efekty 2D i 3D dają wybór szerokiej gamy kolorów, elementów i tekstów. Tutaj znajdziesz szczegółowe instrukcje, jak stworzyć swój własny unikalny filtr, który możesz wykorzystać w swojej relacji na Instagramie.

Jak zrobić maskę na Instagramie

Przede wszystkim pobierz na swój komputer Spark AR Studio, narzędzie do tworzenia filtrów dla Instagrama. Dzięki niemu każdy użytkownik może utworzyć własny filtr i zastosować go w swojej historii. Możesz na przykład tworzyć efekty wokół twarzy lub dowolnego innego obiektu, zarówno w 2D, jak i 3D.

Otwórz Spark AR Studio: zobaczysz zestaw gotowych filtrów, które dadzą Ci wyobrażenie o możliwościach programu.

Wybierz opcję Create Project (Utwórz projekt).

Po otwarciu projektu przejdź do opcji Scene Option (Parametry sceny) w lewym górnym rogu ekranu i kliknij Add Object (Dodaj obiekt).

Otworzy się okno z opcjami, w którym należy wybrać narzędzie Face Tracker i kliknąć Insert (Wstaw) w prawym dolnym rogu, aby wstawić je do projektu.

Kliknij Face Tracker. Następnie na otwartej karcie kliknij Add (Dodaj) > Plane (Płaszczyzna). W lewym dolnym rogu ekranu kliknij Add Asset (Dodaj zasób) > Material (Materiał).

Teraz, jeśli chcesz, możesz wstawiać frazy do swojego filtra. Aby to zrobić, wybierz ponownie Add Asset (Dodaj zasób), po czym Import from computer (Importuj z komputera). Możesz także importować obrazy i wizualizacje utworzone w innym oprogramowaniu lub znalezione w Internecie w celu edycji, jak na przykład pliki GIF i obrazy. Kliknij Material (Materiał) i w prawym oknie wybierz narzędzie Texture (Tekstura). Kliknij Choose File (Wybierz plik) i wybierz już dodaną grafikę.

Jeśli chcesz dopasować położenie filtra, zmień liczby w parametrze Position (Pozycja). Za pomocą parametru Scale (Skala) możesz powiększyć lub pomniejszyć obraz.

Jak wyeksportować filtr na Instagram

Aby wyeksportować filtr na Instagram, kliknij strzałkę w lewym dolnym rogu ekranu. Ten proces zajmie trochę czasu. Po zakończeniu (gdy wszystkie pola stana się już zielone) kliknij Export (Eksportuj).

Program zaoferuje wówczas opcję otwarcia Spark AR Hub w celu opublikowania filtra na Instagramie. Aby to zrobić, wybierz Open Spark Ar Hub and Start (Otwórz Spark Ar Hub i Zaczynaj).

Definiując przeznaczenie filtra należy wybrać Instagram i nadać mu (filtrowi) nazwę. Następnie kliknij Next (Dalej), dodaj miniaturę do efektu i kliknij Load and Continue (Załaduj i kontynuuj). Gdy to zrobisz, Instagram zaoferuje opcję podglądu filtra przed jego opublikowaniem.

Zdjęcie: © Jakob Owens - Unsplash

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Ten dokument zatytułowany " Instagram - Jak zrobić maskę" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!