Usuwanie Aplikacji Systemowych dla Android

Wydawca:
Wersja:
7.2
Usuwanie Aplikacji Systemowych dla Android
Android - polski

Niewielki program o wdzięcznej nazwie Usuwanie Aplikacji Systemowych umożliwia usunięcie z telefonu z Androidem aplikacji systemowych oraz tych dodanych przez producenta urządzenia. Jedynym warunkiem, jaki trzeba spełnić, aby skorzystać z tego programu jest posiadanie zrootowanego telefonu.

Jeśli Twoje urządzenie nie jest jeszcze zrootowane, możesz posłużyć się programem Kingo Android Root, który w prosty sposób przeprowadzi Cię przez tę operację.

Niewątpliwą zaletą programu Usuwanie Aplikacji Systemowych jest fakt, iż klasyfikuje on wykryte aplikacje według stopnia ich przydatności. Jeśli więc dezinstalacja danego elementu nie jest zalecana, program wyświetli stosowny komunikat. Dodatkowo, program jest również wyposażony w funkcję "kosza", która, do pewnego etapu, umożliwia przywrócenie dokonanych zmian.