Co zrobić z potworną stacją roboczą?

Zamknięty
driplpent Posty 3 Data rejestracji piątek 14 styczeń 2022 Status Użytkownik Ostatnio zalogowany piątek 4 luty 2022 - 14 sty 2022 o 13:45
driplpent Posty 3 Data rejestracji piątek 14 styczeń 2022 Status Użytkownik Ostatnio zalogowany piątek 4 luty 2022 - 15 sty 2022 o 15:08
Potworna stacja robocza wpadła mi na kolana: Lenovo Thinkstation P920, podwójny procesor Xeon Platinum, 128G RAM itp. Jasne, mogę uruchomić Windows. Być może udałoby mi się zmienić to w hackintosh, ale chciałbym mieć jakiś projekt linuksowy.

Obecnie używam P920 jako serwera wirtualizacji. Windows, MacOS, kilka dystrybucji Linuksa, Plan9. Plan9 jest fajny, ponieważ mam serwer z potężnym procesorem, jeśli chcę, ale... co zrobić?

Szczerze mówiąc, teraz czuję się winny, że go używam, ponieważ jest tak obezwładniony. Nie chcę uruchamiać BOINC czy czegoś takiego tylko po to, żeby spalić prąd.

Moje wykształcenie: Były grafik, obecnie architekt rozwiązań. Kiedyś robiłem wysokiej klasy retusz zdjęć. Prowadziłem usługę hostingową i budowałem wiele serwerów BSD i systemów zarządzania treścią. Nie jestem za bardzo programistą. Jestem do bani z matematyki. Jestem też później w mojej karierze (jestem stary), więc wszystko, co robię, będzie dla przyjemności, a nie dla mojej kariery w nowym kierunku. Nie jestem graczem.

Naprawdę nie ma żadnych przekonujących przypadków użycia do produkcji wideo lub muzyki. Może sztuka generatywna? GAN-y? Mikser?

Co jeszcze mogę zrobić z tą potworną maszyną? W tej chwili używanie go jest jak jazda myśliwcem po zakupy spożywcze.

1 odpowiedzi

driplpent Posty 3 Data rejestracji piątek 14 styczeń 2022 Status Użytkownik Ostatnio zalogowany piątek 4 luty 2022
15 sty 2022 o 15:08
A monstrous workstation is on my knees: Lenovo Thinkstation P920, dual Xeon Platinum CPU, 128G RAM, etc. Sure, I can run Windows. Perhaps I could turn it into a hackintosh, but I wish I had a Linux project.

I am currently using P920 as a virtualization server. Windows, MacOS, several Linux distributions, Plan9. Plan9 is cool because I have a server with a powerful CPU if I want to, but ... what to do?

Honestly, now I feel guilty for using it because it's so overwhelmed. I don't want to run BOINC or anything like that just to burn electricity. https://100001.uno/ https://1921681254.one/

My education: Former graphic designer, currently solution architect. I used to do high-end photo retouching. I ran a hosting service and built multiple BSD servers and content management systems. I'm not much of a programmer. I suck math. I'm also later in my career (I'm old) so everything I do will be for fun and not for my career in a new direction. I'm not a player.

There really aren't any convincing use-cases for video or music production. Maybe generative art? GANs? Mixer?

What else can I do with this monster machine? At the moment, using it is like riding a jet fighter for groceries.
Dołącz do nas!