Spis treści w Wordzie

Dzięki spisowi treści dokument tekstowy jest przejrzysty. Spis treści można utworzyć na dwa sposoby: ręcznie lub automatycznie. Pokazujemy, jak korzystać z obu metod.

Ręczne tworzenie spisu treści

Pierwszym krokiem jest wybór stylu i formatu spisu treści.

Otwórz nowy dokument i wpisz pierwszą pozycję Twojego spisu treści. Następnie trzeba dodać linie kropkowane wiodące do numerów stron. W tym celu na końcu pierwszego wpisu naciśnij klawisz Tab, a następnie wprowadź numer strony. Jeśli znak tabulatora jest niewidoczny, kliknij kartę Narzędzia główne, a następnie w sekcji Akapit wybierz opcję Pokaż/Ukryj.

Teraz przejdź do karty Układ strony i uruchom okno dialogowe sekcji Akapit klikając strzałkę w prawym dolnym rogu sekcji. Kliknij Tabulatory. W polu Pozycja tabulatora wpisz wartość określającą miejsce, w którym ma znajdować się numer strony. Ustaw Wyrównanie na Do prawej. Wybierz Znak wiodący i zatwierdź klikając OK.

Wprowadź kolejny wpis do Twojego spisu treści, naciśnij klawisz Tab i wpisz numer strony dla drugiego wpisu. Powtarzaj te czynności, aż do zakończenia tworzenia spisu treści.

Jeżeli wprowadzisz zmiany w nagłówkach w dokumencie, musisz je także ręcznie wprowadzić w spisie treści.

Automatyczny spis treści

To zdecydowanie prostszy i szybszy sposób tworzenia spisu treści. Jeżeli podczas pisania dokumentu zastosujesz Style, a więc użyjesz Nagłówków, spis treści będzie mógł zostać utworzony automatycznie. Nagłówki z dokumentu zostaną pobrane do spisu treści, podobnie jak numery stron. Ponadto po dokonaniu zmian w tekście, wystarczy kliknąć opcję aktualizacji spisu treści, a dokonane zmiany będą widoczne także w spisie treści.

Zaznacz tekst, który ma zostać użyty w spisie treści i zmień jego styl na dowolnie wybrany (lub zmodyfikowany) styl Nagłówka, który znajdziesz w grupie Narzędzia główne > Style:

Gdy oznaczysz w ten sposób w tekście wszystkie elementy składowe Twojego spisu treści, kliknij miejsce, w którym chcesz utworzyć spis treści, najlepiej na początku dokumentu. W grupie Odwołania > Spis treści kliknij przycisk Spis treści, a następnie kliknij wybrany format:

Jeżeli dokonasz zmian w treści, zaktualizuj spis treści korzystając z opcji w grupie Odwołania > Spis treści > Aktualizuj spis:

Zdjęcie: © Dzmitri_Kliapitski 123rf.com

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Ten dokument zatytułowany "Spis treści w Wordzie" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!