Jak wyłączyć Windows Script Host

Windows Script Host to środowisko służące do interpretacji i wykonywania skryptów w systemie Windows. Zwykły użytkownik niemal nie korzysta z tej opcji, a stanowi ona potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa komputera. Warto zatem dezaktywować ten skrypt. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Dezaktywacja Windows Script Host

Otwórz Uruchamianie i wpisz komendę regedit, aby otworzyć Edytor rejestru:


Przejdź kolejno do folderu: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Script Host\Settings

W prawym oknie kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij opcję Nowy > Wartość ciągu:


Jako nazwę podaj Enabled, a po dwukrotnym kliknięciu w nazwę ustaw wartość na 0.

Aby ponownie aktywować skrypt Windows Script Host, ustaw wartość Enabled na 1.

Zdjęcie: © Panos Sakalakis - Unsplash

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Zobacz również
Ten dokument zatytułowany "Jak wyłączyć Windows Script Host" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!