Jak ustawić interlinię w LibreOffice Writer

Zadaj pytanie


Interlinia w edytorach tekstu spełnia bardzo ważną funkcję. Pozwala bowiem na ustalenie odstępów pomiędzy liniami w tekście. Gdzie jednak znaleźć to ustawienie?

Ustawienia interlinii w LibreOffice

W arkuszach LibreOffice Writer opcja ustalania interlinii schowana jest w prawym przycisku myszy. Dlatego też, aby zmienić interlinię w całym tekście, zaznaczamy go za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+A, a następnie klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję Interlinia:


Teraz wystarczy już tylko zdecydować się, który z proponowanych odstępów najbardziej nam odpowiada.


Zdjęcie: © LibreOffice.

Jak dodać wiersze do tabelki w LibreOffice Writer
Linijka w LibreOffice