Jak ustawić interlinię w LibreOffice Writer

Zadaj pytanie


Interlinia w edytorach tekstu spełnia bardzo ważną funkcję. Pozwala bowiem na ustalenie odstępów pomiędzy liniami w tekście. Gdzie jednak znaleźć to ustawienie?

Ustawienia interlinii w LibreOffice

W arkuszach LibreOffice Writer opcja ustalania interlinii schowana jest w prawym przycisku myszy. Dlatego też, aby zmienić interlinię w całym tekście, zaznaczamy go za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+A, a następnie klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję Interlinia:


Teraz wystarczy już tylko zdecydować się, który z proponowanych odstępów najbardziej nam odpowiada.

Zdjęcie: © LibreOffice.
Jean-François Pillou

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net oraz dyrektora projektów internetowych Grupy Figaro. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.

Dowiedz się więcej o zespole CCM