Jak sprawdzić pisownię w Dokumentach Google

Zadaj pytanie

Google Docs - jak uruchomić korektor błędów



Podobnie jak edytory tekstu offline (jak na przykład Microsoft Word czy LibreOffice Writer) w Dokumentach Google istnieje opcja sprawdzania pisowni w różnych językach. Jak ją uruchomić?

Otwórz dokument, w którym chcesz aktywować opcję sprawdzania pisowni i wybierz język, w którym zredagowany jest dokument. W tym celu kliknij zakładkę Plik, a następnie Język i z rozwijanej listy wybierz odpowiednią opcję.

Teraz przejdź do zakładki Narzędzia i wskaż polecenie Pisownia. W prawym górnym rogu pojawi się okno edycji, w którym system wskaże słowa nadające się do poprawy. Jeśli zgadzasz się z proponowaną zmianą, kliknij Zamień. Jeśli nie (wszakże korektor Google nie jest nieomylny), wybierz opcję Ignoruj. Po wskazaniu dowolnej z opcji system przeniesie Cię do następnego słowa:



Aby zakończyć proces korekty, kliknij symbol krzyżyka umiejscowiony w prawym górnym rogu ekranu.

Jean-François Pillou

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net oraz dyrektora projektów internetowych Grupy Figaro. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.

Dowiedz się więcej o zespole CCM