Jak otworzyć pliki w formacie PS (PostScript)

Zadaj pytanie

PS to język programowania znany pod nazwą page description language (język opisu stron) jest używany w programach typu PostScript. Język ten ma rozszerzenie PS.

Jak otworzyć tego typu pliki?

Otwieranie pliku PS

Pierwszą z możliwości jest skorzystanie z programu PDF Creator. Procedura postępowania jest następująca. Pobierz program PDF Creator, a podczas jego instalacji zaznacz pole Associate PS to PDF Converter (Połącz PS z PDF Converter). Następnie kliknij w plik o rozszerzeniu PS, aby skonwertować go do formatu PDF i otwórz dokument PDF za pomocą programu Acrobat Reader.

Drugą metodą jest skorzystanie z programu Ghostscript, który możesz bezpłatnie pobrać tutaj.


Zdjęcie: © Studio DI - Shutterstock.com

Zobacz również

Microsoft Office 2013
Jak zapisać stronę internetową w pliku PDF