Twoja ocena
Ghostscript to nazwa zespołu narzędzi, dzięki który możliwa jest:


interpretacja języka PostScript (TM) z opcją konwersji plików PostScript do licznej grupy formatów bitmap, wyświetlania ich oraz drukowania na drukarkach, które nie obsługują języka PostScript.


interpretacja dla formatu PDF (Portable Document Format) z zachowaniem tych samych funkcji.

konwersja plików PostScript do PDF (z paroma ograniczeniami) i na odwrót.

Ponadto, warto wyróżnić zbiór funkcji C (biblioteka Ghostscript), co pozwala na użycie wymienionych funkcjonalności w innych programach.

Ghostscript istnieje również w wersji 64-bitowej.

Warto wiedzieć o istnieniu programu Ghostscript Viewer, czyli interfejsu graficznego dla GhostScript, który umożliwia otwarcie plików PS oraz PDF.

Zobacz również

Inna nazwa: gs914w32.exe
Ostatnia aktualizacja: 1 lut 2018 o 10:13.
Dodaj komentarz

Komentarz

Skomentuj post Anonimowy