Twoja ocena

Ghostscript

Wyraź swoją opinię
Wydawca:
Wersja:
5.0
Ghostscript
Windows XP Windows Vista Windows 2000 Windows 7 - angielski
Ghostscript to nazwa zespołu narzędzi, dzięki który możliwa jest:
interpretacja języka PostScript (TM) z opcją konwersji plików PostScript do licznej grupy formatów bitmap, wyświetlania ich oraz drukowania na drukarkach, które nie obsługują języka PostScript. interpretacja dla formatu PDF (Portable Document Format) z zachowaniem tych samych funkcji. konwersja plików PostScript do PDF (z paroma ograniczeniami) i na odwrót. Ponadto, warto wyróżnić zbiór funkcji C (biblioteka Ghostscript), co pozwala na użycie wymienionych funkcjonalności w innych programach.
Ghostscript istnieje również w wersji 64-bitowej. Warto wiedzieć o istnieniu programu Ghostscript Viewer, czyli interfejsu graficznego dla GhostScript, który umożliwia otwarcie plików PS oraz PDF.
Zobacz również
Dodaj komentarz
Skomentuj post Anonimowy