Ghostscript

Wydawca:
Wersja:
5.0
Ghostscript
Windows XP Windows Vista Windows 2000 Windows 7 - angielski

Ghostscript to nazwa zespołu narzędzi, dzięki który możliwa jest:

interpretacja języka PostScript (TM) z opcją konwersji plików PostScript do licznej grupy formatów bitmap, wyświetlania ich oraz drukowania na drukarkach, które nie obsługują języka PostScript.

interpretacja dla formatu PDF (Portable Document Format) z zachowaniem tych samych funkcji.

konwersja plików PostScript do PDF (z paroma ograniczeniami) i na odwrót.

Ponadto, warto wyróżnić zbiór funkcji C (biblioteka Ghostscript), co pozwala na użycie wymienionych funkcjonalności w innych programach.

Ghostscript istnieje również w wersji 64-bitowej.

Warto wiedzieć o istnieniu programu Ghostscript Viewer, czyli interfejsu graficznego dla GhostScript, który umożliwia otwarcie plików PS oraz PDF.

Zobacz również