iTunes - jak ustawić hasło udostępniania biblioteki w sieci lokalnej

Zadaj pytanie

iTunes - jak ustawić hasło udostępniania biblioteki w sieci lokalnej


Program iTunes umożliwia udostępnienie biblioteki w ramach sieci lokalnej. Jak jednak uniemożliwić dostęp do niej niepożądanym osobom?

W programie iTunes kliknij w polecenie Edycja, a następnie Preferencje. W zakładce Udostępnianie zaznacz opcję Udostępniaj bibliotekę w sieci lokalnej, a następnie wskaż polecenie Wymagane hasło i w odpowiednim polu podaj hasło, którym chcesz chronić dostęp do biblioteki. Kliknij OK. Od tej pory, z biblioteki będą mogły korzystać jedynie osoby, którym podasz hasło dostępu.