Jak zmniejszyć lub zwiększyć rozmiar pliku wideo

Jak zmniejszyć lub zwiększyć rozmiar pliku wideo? Tutaj odpowiadamy na to pytanie.

Aby zmienić rozmiar pliku wideo, możesz posłużyć się bezpłatnym programem VirtualDub. Pobierz go i zainstaluj na komputerze. Otwórz program i kliknij w zakładkę File (Plik), następnie Open video file (Otwórz plik wideo) i załaduj z komputera plik wideo, którego rozmiar chcesz zmienić:

Kliknij Video (Wideo), a następnie Filters (Filtry). W nowym oknie, które się otworzy, wybierz polecenie Add (Dodaj):

Teraz kliknij dwa razy w polecenie Resize (Zmień rozmiar):

W zakładce Size options (Opcje rozmiaru) w części Absolute i Relative wprowadź wartości odpowiadające nowym rozmiarom pliku:

Kliknij polecenie OK w obu otwartych oknach. Aby zakończyć cały proces, musisz zapisać zmiany. Kliknij więc w polecenie File (Plik), a następnie Save (Zapisz).

Zdjęcie: © Jeremy Bishop - Unsplash.com

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Ten dokument zatytułowany "Jak zmniejszyć lub zwiększyć rozmiar pliku wideo" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.