Jak zmniejszyć lub zwiększyć rozmiar pliku wideo

Zadaj pytanie

Jak zmniejszyć lub zwiększyć rozmiar pliku wideo

Aby zmienić rozmiar pliku wideo, możesz posłużyć się bezpłatnym programem VirtualDub. Pobierz go i zainstaluj na komputerze. Otwórz program i kliknij w zakładkę File (Plik), następnie Open video file (Otwórz plik wideo) i załaduj z komputera plik wideo, którego rozmiar chcesz zmienić:


Kliknij Video (Wideo), a następnie Filters (Filtry). W nowym oknie, które się otworzy, wybierz polecenie Add (Dodaj):Teraz kliknij dwa razy w polecenie Resize (Zmień rozmiar):

W zakładce Size options (Opcje rozmiaru) w części Absolute i Relative wprowadź wartości odpowiadające nowym rozmiarom pliku:

Kliknij polecenie OK w obu otwartych oknach. Aby zakończyć cały proces, musisz zapisać zmiany. Kliknij więc w polecenie File (Plik), a następnie Save (Zapisz).
Jean-François Pillou

Jean-François Pillou - Founder of CCM
W zespole znany jako Jeff. Jean-François Pillou jest założycielem serwisu CommentCaMarche.net. Jeff pełni też rolę CEO w CCM Benchmark oraz Digital Director w Figaro Group.

Dowiedz się więcej o zespole CCM