Jak zmniejszyć lub zwiększyć rozmiar pliku wideo

Zadaj pytanie

Jak zmniejszyć lub zwiększyć rozmiar pliku wideo

Aby zmienić rozmiar pliku wideo, możesz posłużyć się bezpłatnym programem VirtualDub. Pobierz go i zainstaluj na komputerze. Otwórz program i kliknij w zakładkę File (Plik), następnie Open video file (Otwórz plik wideo) i załaduj z komputera plik wideo, którego rozmiar chcesz zmienić:

Kliknij Video (Wideo), a następnie Filters (Filtry). W nowym oknie, które się otworzy, wybierz polecenie Add (Dodaj):


Teraz kliknij dwa razy w polecenie Resize (Zmień rozmiar):

W zakładce Size options (Opcje rozmiaru) w części Absolute i Relative wprowadź wartości odpowiadające nowym rozmiarom pliku:

Kliknij polecenie OK w obu otwartych oknach. Aby zakończyć cały proces, musisz zapisać zmiany. Kliknij więc w polecenie File (Plik), a następnie Save (Zapisz).
Jean-François Pillou

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net oraz dyrektora projektów internetowych Grupy Figaro. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.

Dowiedz się więcej o zespole CCM