Jak dodać napisy do filmu na YouTube

Zadaj pytanie
YouTube umożliwia dodanie napisów do filmów. Dzięki temu możesz zrozumień wypowiedzi osób, które np. mówią zbyt szybko. Poniżej dowiesz się, jak włączyć napisy w formie listy dialogowej na YouTube. Należy pamiętać, że napisy są dostępne tylko dla filmów, które umożliwiły taką opcję.

Napisy do filmu na YouTube

Otwórz YouTube i wybierz wideo. Kliknij guzik Więcej poniżej filmu:
Wybierz opcję Lista dialogowa:Napisy pojawią się pod materiałem wideo, co może zająć chwilę. W czasie oglądania będą podświetlane fragmenty, które są odtwarzane: