Gmail - jak wysyłać i odbierać wiadomości

Gmail (Google Mail), czyli darmowa internetowa usługa pocztowa świadczona przez Google, to bezpieczna poczta internetowa, która zapewnia ponad 15 GB na każde konto. W standardowej wiadomości można załączyć pliki o rozmiarze do 25 MB. W tej poradzie podpowiadamy, dlaczego warto założyć e-mail u zewnętrznego usługodawcy, niezwiązanego z dostawcą internetu oraz pokazujemy pierwsze kroki przy wysyłaniu wiadomości e-mail.

Czy warto zakładać e-mail w Gmail

Wszyscy użytkownicy, którzy podpisali umowę z dostawcą internetowym mogą – w ramach usługi - utworzyć jeden lub kilka adresów e-mailowych w domenie dostawcy internetu. W przypadku firmy Netia rozszerzenie adresu to np. @netia.pl, w przypadku UPC @upc.pl, itp. Na pierwszy rzut oka wydaje się więc, że skrzynka pocztowa dostarczona przez dostawcę internetu wystarczy i nie jest konieczne korzystanie z zewnętrznego serwisu pocztowego.

Mimo to radzimy by zakładać skrzynki mailowe u zewnętrznych usługodawców. Oto lista powodów, dla których warto to robić:

W wypadku zmiany dostawcy nie możesz zachować adresu e-mail, który przydzielił Ci poprzedni provider. Zatem, jeśli zechcesz pozostać w kontakcie mailowym podczas aktywacji nowej umowy z nowym operatorem, (co czasem trwa nawet kilka tygodni), musisz skorzystać z adresu e-mail niezależnego od dostawcy internetowego.

Podczas podróży służbowych lub po prostu podczas wakacji wciąż masz możliwość sprawdzenia swojej poczty w każdej chwili – poprzez stronę internetową. Rzecz jasna większość polskich dostawców internetu pozwala na sprawdzenie skrzynki poprzez webmail, czyli dedykowaną stronę internetową, jednak sprawność ich stron internetowych często jest o wiele gorsza niż stron dostawców takich jak Gmail, Poczta Onet czy Outlook.pl.

W wypadku chwilowej niedostępności serwerów e-mailowych Twojego dostawcy internetu możesz wciąż wysyłać i otrzymywać pocztę dzięki drugiemu adresowi e-mail.

I wreszcie – funkcje oferowane przez dostawców internetowych często są skromniejsze i mniej wydajne niż te proponowane przez niezależne domeny pocztowe.

Wprowadzenie do Gmail

Podobnie jak konkurenci, Google oferuje serwis służący do wysyłania i odbierania poczty zwany Gmail (Google Mail). Jest to webmail, czyli konto pocztowe, z którego można korzystać poprzez przeglądarkę internetową. Posiada liczne zalety, między innymi:

1. Pojemność skrzynki: 15 GB.

2. Zarządzanie pocztą według wątków. Jest to praktyczna funkcja, która pozwala śledzić wymianę wiadomości z danym korespondentem.

3. System etykiet, który pozwala klasyfikować i szybko odnajdować maile.

4. Zintegrowaną wyszukiwarkę. Można wpisywać w nią imiona i nazwiska nadawców i odbiorców a także zapamiętane fragmenty wiadomości.

5. Wydajny i niezawodny serwer SMTP.

6. Autouzupełnianie wpisywanych adresów (tzn. adres odbiorcy jest automatycznie proponowany przez Gmail – wystarczy wpisać kilka pierwszych znaków).

7. Zarządzanie POP i IMAP, by możliwy był dostęp do wiadomości przez programy takie jak Outlook.

8. Ochrona antyspamowa (niechciane wiadomości).

9. Scentralizowane zarządzanie innymi kontami pocztowymi z poziomu skrzynki Gmail.

10. Wizualizacja kanału RSS.

11. Ochrona antywirusowa wiadomości odebranych i wysłanych.

Kompatybilność Gmail

Gmail jest kompatybilny ze wszystkimi istniejącymi przeglądarkami, pod warunkiem, że obsługują one pliki cookie i JavaScript. By móc korzystać z funkcji zaawansowanych (szybsze ładowanie stron, skróty klawiszowe, automatyczne zapisywanie maili podczas pisania itp.) musisz posiadać aktualną wersję przeglądarki, np. przynajmniej Internet Explorer 10, Firefox lub Opera 9.

Wysyłanie e-maili z Gmail

Tworzenie i przeglądanie wiadomości na Gmailu nie różni się od opcji oferowanych przez klasyczne programy pocztowe. By wysłać maila, kliknij link Utwórz, który znajduje się w lewym górnym rogu:


Okno wpisywania wiadomości pojawi się w interfejsie:


Jest także możliwe otwarcie odrębnego okna poprzez kliknięcie ikony podwójnej strzałki. Opcja ta pozwala przede wszystkim na dostęp do wszystkich funkcji skrzynki pocztowej Gmail bez przerywania wpisywania wiadomości:

Odbiorcy

W polu Do: wpisz adres osoby, do której chcesz napisać e-mail. Jeśli adresatów ma być więcej, oddziel ich adresy przecinkami. W chwili wpisywania Gmail zasugeruje adresy, z których często korzystasz, a także te, które posiadasz na liście kontaktów (w tym grupy). W wypadku wielu propozycji możesz wcisnąć przycisk Wybierz, by wybrać pierwszą sugestię lub przejrzyj listę, by wybrać inny adres. Jeśli Gmail nie sugeruje pożądanego adresu, kontynuuj wpisywanie nie przejmując się propozycjami.

Możesz także wybrać kontakt, do którego chcesz napisać, bezpośrednio z listy Kontakty. Wystarczy zaznaczyć pole zamieszczone przed nazwiskiem osoby i kliknąć Utwórz wiadomość.

Domyślnie tylko pole Do: jest widoczne. By wyświetlić pole DW: kliknij link Dodaj adresatów w polu DW. DW oznacza Do wiadomości; wpisz tu adresy osób, które nie są głównymi odbiorcami wiadomości, ale którym chcesz przesłać jej kopię.

By wyświetlić pole UDW, kliknij link Dodaj adresatów w polu UDW. UDW oznacza ukrytą kopię; wpisz tu adresy osób, do których chcesz wysłać kopię maila, ale nie chcesz, by dowiedzieli się o tym inni korespondenci:


Więcej o znaczeniu skrótów DW i UDW.

Pisanie wiadomości e-mail z Gmail

W polu Temat: wpisz temat wiadomości. Następnie wprowadź tekst wiadomości.

Domyślnie Gmail proponuje wysłanie wiadomości w formacie HTML. Dostępne są opcje obróbki tekstu: pogrubienie, kursywa, podkreślenie, wybór czcionki i wielkości, zamieszczanie linków, list punktowanych, numerowanych itp.

Jeśli nie jesteś pewien, czy Twoi korespondenci mogą odczytać teksty z ww. ulepszeniami (tzw. rich text), kliknij link Usuń formatowanie:


Należy zauważyć, że w obu opcjach redakcji wiadomości działa funkcja sprawdzania pisowni.

Można także dodawać załączniki (obrazy, teksty, pliki wideo itp.). W tym celu kliknij Dołącz pliki (ikonka spinacza), a następnie przycisk Przeglądaj, by wybrać plik z dysku twardego:


Po zakończeniu wpisywania wiadomości kliknij przycisk Wyślij, by wysłać wiadomość od razu, lub też Zapisz, by zapisać jako wersję roboczą:


Gmail zapisuje w regularnych odstępach czasu wiadomości, które właśnie redagujesz. Dlatego też nie wpadaj w panikę, jeśli z jakiegoś powodu wiadomość miałaby przepaść. Znajdziesz jej kopię w zakładce Wersje robocze:

Odbieranie wiadomości e-mail

Wszystkie otrzymane wiadomości są przechowywane w folderze Odebrane. Liczba nieodczytanych wiadomości jest podana obok. Gmail sprawdza automatycznie, co 2 minuty, odbiór nowych wiadomości. W każdej chwili możesz także zrobić to samodzielnie, klikając Odśwież:


W przeciwieństwie do innych webmaili i programów pocztowych, Gmail nie wyświetla maili w formie oddzielnych wiadomości. Wszystkie odpowiedzi na maile są pogrupowane w wątki. Niemożliwe jest zatem pogubienie się w przebiegu rozmowy.

Znalezienie wątku w skrzynce odbiorczej jest łatwe. Domyślnie oddzielna wiadomość jest "streszczona" w jednej linii:

Nadawca

Temat

Początek wiadomości

Data (lub godzina) wysłania

W przypadku dłuższej rozmowy w miejscu nadawcy znajdziesz nazwiska uczestników dyskusji oraz ich liczbę (w nawiasie).

Kliknięcie na wielokropek znajdujący się na górze, po prawej stronie, otwiera listę rozwijalną:


Możesz z niej wybrać opcję drukowania maila, dodania nadawcy do listy kontaktów, oznaczyć wiadomość jako próbę phishingu itp. Kliknięcie na Pokaż szczegóły wskazuje datę i godzinę wysłania, nazwiska i adresy odbiorców, a także nazwę serwisu, przez który wiadomość została wysłana (np. yahoo.pl lub gmail.com, jeśli nadawca korzysta z webmaila). By ukryć te informacje, kliknij Ukryj szczegóły.

Otwieranie i odpowiadanie na wiadomości

Aby odczytać wiadomość, kliknij na jej tytuł. Wyświetli się w całości; po przeczytaniu możesz odpowiedzieć nadawcy, klikając Odpowiedz.

Przekazanie wiadomości dalej

By przekazać wiadomość innej osobie, kliknij Prześlij dalej:

Przeglądanie dłuższej konwersacji

Gdy przeglądasz dłuższą dyskusję, pierwsza wiadomość i odpowiedzi są wyświetlane jedna pod drugą. Domyślnie tylko ostatnia odpowiedź jest widoczna w całości. By przeczytać wszystkie wypowiedzi, wystarczy kliknąć Rozwiń całość. By odczytać tylko jedną wiadomość, wystarczy na nią kliknąć (pozostałe będą zwinięte). Kolejne kliknięcie ponownie ukryje tę wiadomość. By zamknąć wszystkie wiadomości, ale jednocześnie widzieć wszystkich nadawców, kliknij Ukryj całość. Należy zauważyć, że do każdego uczestnika przypisany jest inny kolor, co pozwala na łatwe przeglądanie dyskusji.

Zdjęcie: © Alexey Boldin - Shutterstock.com

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Ten dokument zatytułowany "Gmail - jak wysyłać i odbierać wiadomości" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!