Google Maps Downloader

Wydawca:
Wersja:
8.784
Google Maps Downloader
Windows 7 Windows 8 Windows 10 - angielski

Google Maps Downloader umożliwia pobieranie map Goole i zapisywanie ich na twardym dysku naszego komputera.

Główne funkcjonalności

Wyszukiwanie: Aby rozpocząć pobieranie, należy podać dokładne współrzędne geograficzne obszaru, który nas interesuje. Google Maps Downloader posiada wbudowany konwertor standardowych współrzędnych, wyrażanych w stopniach, minutach i sekundach, na format długości i szerokości geograficznych używanych przez Google. Istnieje również możliwość automatycznego wyszukiwania współrzędnych poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wybranym obszarze i skorzystanie z opcji „co tutaj jest?”. Wówczas współrzędne pojawią się w pasku wyszukiwania nad mapą, skąd musimy je tylko skopiować do programu.

Pobieranie: Pobrać możemy 4 rodzaje map, są wśród nich mapy zwykłe, satelitarne, topograficzne oraz hybrydowe. Czas pobierania jest zależny od wielkości wybranego obszaru oraz od prędkości naszego łącza. Wszystkie działania programu na bieżąco wyświetlane są w logu, widocznym po prawej stronie okna.

Map Combiner: Po zakończeniu pobierania musimy skorzystać z narzędzia Map Combiner. Pozwoli nam to na złożenie mapy z fragmentów w jedną całość.

Map Viewer: Narzędzie Map Viewer wchodzi w skład Google Maps Downloader i przeznaczone jest do oglądania map.

Wymagania systemowe

System operacyjny Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/10.

Zalety

Błyskawiczne wyszukiwanie.

Wbudowany konwertor standardowych współrzędnych.

Możliwość pobrania map.

Zapisywanie i możliwość przechowywania na dysku map.

Wady

Brak informacji o ruchu.

Bardzo podstawowe funkcje.

Duże zbliżenie na mapę nie jest możliwe w darmowej wersji próbnej.

Zobacz również
Inna nazwa: gmd_setup-8.784.exe, gmd_setup.exe