Virtual Serial Port Driver

Wydawca:
Virtual Serial Port Driver
Windows 7 Windows 8 Windows 10 - angielski

Dzięki Virtual Serial Port Driver możesz tworzyć wirtualne porty szeregowe COM i łączyć je parami kablem modemu zerowego. Na przykład port COM umożliwia łączenie programów na tym samym komputerze, które zwykle działają na różnych komputerach.

Was bietet Virtual Serial Port Driver?

  • Wirtualne porty COM: Za pomocą sterownika wirtualnego portu COM możesz stworzyć dowolną liczbę wirtualnych portów COM, które w pełni emulują parametry rzeczywistego portu szeregowego i ich zachowanie.
  • Emulacja wszystkich linii sterowania: Program emuluje wszystkie popularne linie sterowania urządzeniami, takie jak DTR/DSR, RTS/CTS, RING, ERROR i DCD. Możesz pozostawić domyślne przypisanie kontaktu lub dostosować je indywidualnie.
  • Wyświetlanie w Menedżerze urządzeń: Interfejsy wirtualne pojawiają się w Menedżerze urządzeń w taki sam sposób, jak interfejsy rzeczywiste. Zainstalowany sprzęt i oprogramowanie rozpoznają interfejsy szeregowe. Jednak rzeczywisty interfejs sprzętowy nie jest zajęty.
  • Obsługiwane technologie: Program wykorzystuje zaawansowane technologie sterowników jądra systemu Windows i dlatego obsługuje WDM, WMI, zarządzanie energią i PnP. Sterownik wirtualnego portu szeregowego jest również w pełni zgodny z interfejsem COM API i obsługuje wszystkie komunikaty systemu Windows.

  • Obszary zastosowań: Sterownik wirtualnego portu COM jest używany do testowania i debugowania aplikacji szeregowych opartych na połączeniach modemu zerowego, emulatorów wirtualnego portu COM, takich jak GPS i faks, oprogramowania układowego lub sterowników urządzeń, które zostały fizycznie usunięte. z komputera programisty oraz z aplikacji zaprojektowanych do przechwytywania danych z pamięci podręcznej lub proxy przesyłanych przez sieć.

Jak działa Virtual Serial Port Driver?

Ponieważ komputery nie mają już portu szeregowego, sterownik wirtualnego portu szeregowego jest bardzo przydatny do podłączania urządzeń szeregowych, które tego wymagają. Dzieje się tak na przykład w szpitalach, laboratoriach i systemach automatyki przemysłowej lub w przestarzałym oprogramowaniu.

Aby utworzyć wirtualny port COM, wystarczy wykonać cztery proste kroki. Pobierz program na swój komputer, klikając zielony przycisk Pobierz u góry strony. Otwórz program. Wybierz opcję Paruj na lewym pasku bocznym, a następnie kliknij Dodaj nową parę w prawym okienku:

W przypadku nowej pary wirtualnych portów szeregowych możesz użyć predefiniowanych nazw z menu rozwijanego lub utworzyć własne nazwy. Następnie kliknij przycisk Utwórz.

Czy sterownik wirtualnego portu szeregowego jest wolny?

Możesz wypróbować sterownik wirtualnego portu szeregowego 14 dni za darmo. Standardowe wydanie kosztuje 139,95 USD.

Dostępny jest również sterownik wirtualnego portu szeregowego Pro-Version, który zawiera zaawansowane funkcje, takie jak automatyczne przełączanie portów.

Wymagania systemowe

  • System operacyjny: Windows 7, 8, 10, 11 (32-bitowy i 64-bitowy)

Inne systemy

Wirtualny sterownik szeregowy jest dostępny tylko dla systemu Windows.

Zdjęcie: © Pixabay.