Typy Sieci

Różne typy sieci

Możemy wyróżnić parę typów (prywatnych) sieci jako kryterium obierając ich rozmiar (liczbę maszyn, które obejmują), szybkość przesyłu danych oraz ich zasięg.
Prywatne sieci są typami sieci należącymi do jednej organizacji.

Zazwyczaj wyróżnia się trzy kategorie sieci:

  • LAN (Lokalna Sieć Komputerowa)
  • MAN (Miejska Sieć Komputerowa)
  • WAN (Rozległa Sieć Komputerowa)

Istnieją jeszcze dwa typy sieci:

  • TANs (Mała Sieć Komputerowa), która przypomina LAN jest jednak jeszcze mniejsza (2 lub 3 urządzenia)
  • oraz CANs (Uczelniane Sieci Komputerowe), które przypominają Miejskie Sieci Komputerowe (z ograniczoną szerokością pasma pomiędzy każdą z sieci LAN)

LAN

LAN (Lokalna Sieć Komputerowa ), czyli innymi słowy jest to grupa komputerów należących do tej samej organizacji, które są między sobą połączone na małej przestrzeni za pomocą tej samej sieci i bardzo często tej samej technologii (najpopularniejsza z nich to Ethernet).

Sieć lokalna jest najprostszym z możliwych typów sieci. Szybkość przesyłu danych w lokalnej sieci może osiągnąć nawet do 10 Mb/s (dla sieci Ethernet) oraz 1 Gb/s (w przypadku FDDI lub Gigabit Ethernet). W obrębie sieci lokalnej może znajdować się 100, a nawet 1000 użytkowników.

Rozszerzając nieco definicję LAN na inne usługi, których dostarcza możemy wyróżnić:

  • Sieć typu "peer-to-peer" (w skrócie P2P), w której komunikacja odbywa się pomiędzy wieloma komputerami bez wyznaczenia głównego zarządzającego komputera, dzięki czemu każdy z komputerów w tym typie sieci spełnia taką samą rolę.
  • Sieć typu " klient / serwer", czyli środowisko, w którym główny komputer dostarcza użytkownikom usługi związane z siecią.

MAN

MANs (Miejskie Sieci Komputerowe) łączą z dużą szybkościa mało oddalone geograficznie od siebie sieci typu LAN (na powierzchni do kilkudziesięciu kilometrów). Sieć MAN umożliwia zatem komunikację pomiędzy dwoma węzłami komunikacji tak jakby były one częścią tej samej lokalnej sieci komputerowej.

Sieć typu MAN składa się z przełączników lub routerów podłączonych jeden do drugiego za pomocą szybkich łączy (najczęściej kabli światłowodowych).

WAN

WAN (Rozległa Sieć Komputerowa) łączy w sobie wiele sieci typu LAN na bardzo dużych dystansach.

Prędkość połączenia w sieci typu WAN zależy od kosztu połączenia (który wzrasta wraz z odległością) i może być niska.

Sieci typu WAN działają za pomocą routerów, które które pozwalają "wybrać" najlepszą ścieżkę, aby dotrzeć do węzła sieci komputerowej.

Najbardziej znaną siecią typu WAN jest Internet .

Zdjęcie: © vladru - 123RF.com

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Ten dokument zatytułowany "Typy Sieci" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!