Front Office / Back Office

Wyrażenia Front Office i Back Office ogólnie stosowane są do opisania tych części firmy (lub jej systemu informacjj), którymi posługuje się ona odpowiednio w bezpośredniej relacji z klientem oraz w zarządzaniu całością swoich struktur.

Front-Office (nazywany również Front line) odnosi się do zewnętrznej części firmy, widocznej dla klientów i mających z nimi bezpośredni związek. W skład Front-Office wejdą zatem takie działy jak marketing, wsparcie użytkownika czy serwis posprzedażowy.

Z kolei Back Office obejmuje wszystkie części systemu informacji, do których zewnętrzny użytkownik nie ma dostępu. Pod tym wyrażeniem kryją się za to wszystkie wewnętrzne procesy firmy (produkcja, logistyka, magazyny, sprzedaż, księgowość, dział HR, zarządzanie zasobami ludzkimi itd.).

Schemat reprezentujący firmę

W rzeczywistości, Back Office i Front Office są ze sobą dosyć powiązane, ponieważ zespół zajmujący się budowaniem relacji z klientem musi mieć chociażby minimalne pojęcie o tym, jak przebiega proces produkcji lub świadczenia usług w firmie. Z drugiej natomiast strony, ekipa zajmująca się tworzeniem produktu, musi być na bieżąco informowana o problemach, jakie napotykają ich użytkownicy, ale też o potrzebach, jakie zgłaszają, w celu zachowania ciągłości procesu rozwoju całej firmy.

Zdjęcie: © Aha-Soft - Shutterstock.com

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Ten dokument zatytułowany "Front Office / Back Office" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!